Over de kunst van het stellen van vragen en doorvragen
t

Training / workshop

Workshop / Training "De kunst van vragen stellen en doorvragen"
Onze kennis en ervaring in het stellen van de juiste vragen delen we regelmatig met anderen. Hiertoe verzorgen we inhouse trainingen, workshops en gastlessen gericht op de kunst van het stellen van vragen en doorvragen.

Voor wie?
In het verleden hebben we o.a. trainingen in het stellen van vragen verzorgd aan:
 • leden van ondernemingsraden
 • journalisten
 • HRM-medewerkers,
 • beginnende politici (fracties / leden gemeenteraden en Provinciale Staten)
 • vrijwilligers,
 • ambtenaren (toezichthouders / intake-consulenten)
 • medewerkers van een GGD-instelling en ...
 • kinderen van basisscholen!

Groepsgrootte
Om goed te kunnen oefenen bij voorkeur tot maximaal 15 personen.

Training en workshop stellen van vragen en doorvragen

Leer gestructureerd en weloverwogen
vragen stellen bij kennis en informatie!


Kosten
We hebben bewust de keuze gemaakt dat we in beginsel niet een bedrag vragen voor onze trainingen en workshops, uitgezonderd van de reis- en verblijfkosten die we maken. Waarom? Joshua Becker legt het wel aardig uit. 

Mogelijke onderwerpen (in overleg)
 • De theorie achter de kunst van vragen stellen, bevragen en doorvragen in het algemeen
 • De kunst van vragen stellen: van theorie naar de praktijk / beroepspraktijk 
 • De menselijke cognitieve valkuilen die het stellen van vragen in de weg staan
 • Kennissoorten en argumentatiecriteria / de HART-methode
 • Verhelderingsvragen (argumentatiestructuren)
 • Relevantie- en toereikendheidsvragen (argumentatieschema's)
 • Onbevooroordeeld vragen naar feiten
 • Socratische aanvaardbaarheidsvragen / pyrronistische vraagkunst
 • Onderwijs: het verschil tussen en het gebruik van de Question Formulation Technique, I5 en de denksleutels.

Contact
Meer weten? Neem gewoon even contact met ons op: graag per mail of via Twitter (DM) dan wel Facebook.