Workshop / Training "De kunst van vragen stellen en doorvragen"

Onze kennis en ervaring in het stellen van de juiste vragen delen we regelmatig met anderen. Hiertoe verzorgen we inhouse trainingen, workshops en gastlessen gericht op de kunst van het stellen van vragen en doorvragen (tussen de 2 à 4 uur). De inhoud bepalen we in overleg (zie hieronder bij onderwerpen).

Ook beschikken we over een vaste, korte inleiding in de kunst van het stellen van vragen (omvang: tussen de 2 à 3 uur). Afstemming over de inhoud is in beginsel niet mogelijk. Het voordeel: we houden het tarief hiermee laag.

Voor wie?

In het verleden hebben we o.a. trainingen in het stellen van vragen verzorgd aan:
 • leden van ondernemingsraden
 • journalisten (in opleiding)
 • HRM-medewerkers
 • politici (fracties / (beginnende) leden gemeenteraden en Provinciale Staten)
 • vrijwilligers
 • ambtenaren (toezichthouders / intake-consulenten)
 • medewerkers van een GGD-instelling

Groepsgrootte

Om goed te kunnen oefenen bij voorkeur tot maximaal 15 personen.

Training en workshop stellen van vragen en doorvragen

Mogelijke (deel) onderwerpen:

 • De theorie achter de kunst van vragen stellen, "bevragen" en doorvragen in het algemeen
 • De kunst van vragen stellen: van theorie naar de praktijk / beroepspraktijk
 • Oefenen in doorvragen: de 9 manieren om door te vragen 
 • De menselijke cognitieve valkuilen die het stellen van vragen in de weg staan
 • Kennissoorten
 • Het gebruik van vraagschema's
  • De twee socratische vragen
  • De HART-vragen
  • Complexe vraagschema's om goede vragen te stellen:
   • Bij oordelen / meningen
   • Bij feiten
   • Bij voorspellingen
 • Het verschil tussen en het gebruik van de Question Formulation Technique, I5 en de denksleutels.
 • De kunst van het stellen van vragen als docent / leerkracht

Contact

Meer weten? Neem gewoon even contact met ons op: graag per mail of via Twitter (DM) dan wel Facebook.

Leer als professional gestructureerd en weloverwogen vragen stellen bij kennis en informatie!