Als beroepsbeoefenaar onbevooroordeeld vragen stellen bij kennis en informatie is lastiger dan veel mensen denken. Zo kunnen we ons onzeker voelen om bepaalde vragen te stellen ("ik zal wel dom zijn") of zijn we bang dat de vraag als kritiek wordt ervaren ("ik wil niet mijn collega in het harnas jagen"). Ook kan het voorkomen dat we niet doorhebben dat de kennis die door anderen wordt aangedragen niet houdbaar is omdat we bijvoorbeeld de kennis missen om dit te doorzien. Kennis van argumenteren, logica, sociale psychologie, besluitvormingsprocessen e.d.

Om duidelijk te maken hoe het wel kan - en welke theoretische kennis je hiervoor nodig hebt - vind je op deze site diverse artikelen over de kunst van het stellen van vragen in de beroepspraktijk. De artikelen zijn in eerste instantie bedoeld als achtergrondinformatie voor iedere professional (bijvoorbeeld juristen, politici, OR-leden, zorgverleners, et cetera). De teksten worden in concept-vorm gepubliceerd (zie hiertoe ook onder over).

Voor de teksten die overgenomen zijn uit andere boeken, tijdschriften, kranten e.d. is (waar mogelijk) toestemming gevraagd bij de diverse rechthebbenden en zijn deze onder bronvermelding overgenomen. Als je vindt dat een bijdrage desondanks ten onrechte is overgenomen, verzoek ik je zo spoedig mogelijk contact op te nemen zodat dit kan worden hersteld/gewijzigd. Voor het overnemen van passages met inhoud van andere rechthebbenden wordt verzocht contact op te nemen met de desbetreffende copyrighthouder.
 
Hoewel de artikelen met veel zorg zijn samengesteld, aanvaardt de schrijver, deze site/uitgever noch de organisaties waaraan de schrijver verbonden is enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in of door toepassing van deze artikelen.

Voor vragen, aanvullingen, meer informatie/uitwerkingen en/of opmerkingen over of het opnemen van delen in andere uitgaven: graag contact. En nu terug naar het overzicht.