In deze bijdrage vind je een lijst met veelgestelde sollicitatievragen die jij - als sollicitant - kunt stellen aan je hopelijk toekomstige werkgever. Het gaat hier dus niet om een lijst met vragen die aan een sollicitant kunnen worden gesteld maar om het omgekeerde: vragen die een sollicitant kan stellen aan een sollicitatiecommissie.
Laatst bijgewerkt 7-10-2018

Op internet - denk aan LinkedIn - circuleren wel honderden pagina's met lijstjes met vragen die je tijdens of aan het einde van het sollicitatiegesprek als sollicitant zou kunnen stellen. Zoals we echter in deze bijdrage hebben laten zien, moet je dit soort lijstjes met het nodige wantrouwen benaderen. Want is er bewijs dat dit goede vragen zijn? En wie zijn de experts die vinden dat jij deze vragen zou moeten stellen? En waarom komen ze met verschillende vragen? En wat is het achterliggende doel van deze vragenlijst?

Helaas is er niet zoiets als "de juiste en enige 10 vragen die je moet stellen aan het eind van een sollicitatiegesprek". Om die reden doe je er waarschijnlijk beter aan om op basis van de lijsten die op internet circuleren een eigen lijstje met vragen samen te stellen die bij jou / je gesprekspartner(s) en de functie passen.

Vragenlijs

Een samengestelde vragenlijst?

Nu kan ik me voorstellen dat je geen tijd of zin hebt om op zoek te gaan naar deze vragen. Om je toch te helpen in het (snel) voorbereiden van een gesprek, vind je in deze bijdrage een overzicht van vragen die wij regelmatig langs zien komen.

Het resultaat is een vragenlijst met allerlei veelgestelde vragen die ook jij zou kunnen stellen tijdens of aan het eind een sollicitatiegesprek. Soms zit er enige overlap tussen de vragen maar het leek ons goed om ze dan toch op te nemen. En in tegenstelling tot onze vragenlijsten met sollicitatievragen die aan jou kunnen worden gesteld, hebben we de vragen niet verder ingedeeld. Ze zijn enkel bedoeld om snel inzicht te krijgen in veelvoorkomende vragen. Het zullen niet altijd even originele vragen zijn.

Wil je ondertussen controleren in hoeverre onze lijst volledig is? In de bronnenlijst vind je een verwijzing naar diverse artikelen die ons inziens een aardig gemiddelde vormen van wat je vindt op internet. Werken de vragen? Helaas is hier geen onderzoek naar gedaan. Dus als jij ervaringen hebt, horen we het graag.  Wat is sowieso jouw favoriete vraag?


De vragenlijst met de veel-op-internet-genoemde vragen die je tijdens een sollicitatiegesprek als sollicitant kunt stellen:

 • Hebben we nog zaken over het hoofd gezien over werken in dit bedrijf, waarvan u denkt dat ze belangrijk zijn?
 • Hoe heeft deze functie zich in de loop der jaren ontwikkeld?
 • Hoe helpt u werknemers in hun (professionele) groei?
 • Hoe is de werk/prive-balans binnen deze afdeling, deze organisatie, …
 • Hoe kijken andere mensen binnen de organisatie aan tegen deze functie?
 • Hoe lang hebt u nodig om tot een besluit te komen over deze functie, en wanneer hoor ik van u?
 • Hoe meten jullie succes?
 • Hoe ziet een typische werkdag van iemand in deze functie er uit?
 • Hoe zou u de bedrijfscultuur willen omschrijven?
 • Hoe zou u de onderneming beoordelen met betrekking tot het naleven van de eigen kernwaarden?
 • Ik heb over uw CEO / afdeling / organisatie / … gelezen dat… kunt u mij daar meer over vertellen?
 • In hoeverre is het mogelijk om een rondleiding te krijgen over de afdeling / mijn werkplek te zien?
 • In hoeverre ligt er veel achterstallig werk?
 • In hoeverre ontwikkelen mensen zich snel hier?
 • In hoeverre twijfelt u aan mijn kwalificaties?
 • In hoeverre worden nieuwe medewerkers geholpen / vrijgelaten hun werk te doen?
 • In hoeverre ziet u tekortkomingen in mijn opleidingsniveau of werkervaring die ik mogelijk nog moet aanpakken?
 • Kan ik nog contact opnemen als mij later nog een vraag te binnen schiet?
 • Krijg ik tijdens de sollicitatieprocedure de gelegenheid om toekomstige collega's, mensen van mijn team of leidinggevenden te spreken?
 • Kunt u al iets zeggen hoe ik afsteek t.o.v. andere kandidaten die u heeft geĆÆnterviewd voor deze functie?
 • Kunt u een voorbeeld geven van hoe ik met mijn manager ga samenwerken?
 • Kunt u mij meer over de dag-tot-dag verantwoordelijkheden van deze baan vertellen?
 • Met welke uitdagingen zal ik waarschijnlijk worden geconfronteerd in de eerste drie maanden?
 • Met wie praat ik in geval van conflict?
 • Op welke wijze evalueert u personeel?
 • Op welke wijze worden projecten uitgevoerd?
 • Tegen welke problemen loopt het bedrijf op dit moment aan (en hoe wordt hier dan mee omgegaan)?
 • Waar staat de onderneming over x jaar en hoe kan degene met deze functie daaraan bijdragen?
 • Waarmee zou ik u de eerste drie maanden indruk kunnen maken?
 • Waarom is deze functie vacant?
 • Waarom vertrekt de huidige medewerker?
 • Waaruit blijkt dat uw organisatie duurzaamheid, integriteit, … voorop heeft staan
 • Wat doet de afdeling aan intervisie?
 • Wat doet het bedrijf om teams / dit team goed te laten samenwerken?
 • Wat hebben mijn voorgangers gedaan om succesvol te zijn in deze functie?
 • Wat is de eerste prioriteit voor iemand die deze functie gaat vervullen?
 • Wat is de toekomst van dit bedrijf in de komende 30 jaar?
 • Wat is het meest geĆ«igende carriĆØrepad voor iemand in deze functie?
 • Wat is het personeelsverloop binnen uw organisatie en hoe gaat u daarmee om?
 • Wat kan ik nog doen om u te helpen bij het nemen van een beslissing?
 • Wat moet ik weten van het team en de leidinggevende om de baan vanaf de start goed te kunnen vervullen?
 • Wat vindt u het leukst aan het werken voor dit bedrijf, deze onderneming, deze organisatie, afdeling, ...?
 • Wat was de beste bijdrage van de huidige medewerker op deze functie?
 • Wat was uw hoogtepunt bij deze organisatie?
 • Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten voor iemand om uit te blinken in deze functie?
 • Wat zijn de volgende stappen in deze sollicitatieprocedure (en wanneer krijg ik weer iets te horen)?
 • Wat zijn op dit moment de grootste kansen voor het bedrijf / deze afdeling?
 • Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen voor het bedrijf / deze afdeling?
 • Wat zijn uw verwachtingen voor deze functie tijdens de eerste 30 dagen, 100 dagen, jaar, ...?
 • Wat zou - gezien de indruk die u van mij heeft - waarschijnlijk de grootste uitdaging voor me zijn als ik hier begin?
 • Wat zou u zelf willen veranderen aan uw werk, de afdeling, deze organisatie?
 • Welk soort werknemer is hier doorgaans succesvol?
 • Welke ‘soft skills’ / vaardigheden zijn er nodig voor deze functie?
 • Welke gemeenschappelijke kenmerken zie je terug bij mensen die hier werken?
 • Welke kwaliteiten zijn het belangrijkst om binnen uw organisatie succesvol te zijn?
 • Welke opleidingsmogelijkheden zijn er binnen uw organisatie?
 • Welke stappen moeten er gezet worden voordat het bedrijf mij een aanbod kan doen?
 • Welke uitdagingen kent deze functie?
 • Wie zijn de belangrijkste concurrenten van dit bedrijf (en waarom)?

Voorbeeldartikelen:

Aanvullingen zijn welkom!