Naast het delen van informatie via deze site, delen we ook regelmatig op andere wijze onze kennis en ervaring in het voeren van goede gesprekken in het algemeen (gesprekstechnieken) en het stellen van goede vragen in het bijzonder. En voeren we zelf natuurlijk graag goede, diepe gesprekken!

Bij ons kun je terecht voor:  

Moreel beraad of betere vragen leren stellen?
 


1. Socratische coaching / filosofische coaching: in gesprek met een praktisch filosoof / vragensteller

Als experts in de kunst van het stellen van vragen en doorvragen kun je natuurlijk bij ons terecht voor individuele filosofische gespreksvoering. Bijvoorbeeld om morele dilemma's te bespreken. Die gaan over hoe te handelen. Gezien de waarden en normen van een beroep, maar ook bijvoorbeeld hoe jezelf als mens wilt zijn.
 
We zijn o.a. ervaren in dilemma-gesprekken met sporters (of ouders hiervan), met politici, bestuurders en onderzoekers (bijvoorbeeld over kwesties rond wetenschappelijke integriteit). Maar ook voor andere morele dilemma's kun je natuurlijk bij ons terecht.
 
 


2. Moreel beraad

Een moreel beraad is een gesprek waarbij beroepsbeoefenaren samen in gesprek gaan over een ethische kwestie en de achterliggende waarden en normen. Het doel hierbij is niet om in eerste instantie te komen tot een praktische oplossing (dus niet direct over hoe te handelen; hiervoor is intervisie meer geschikt), maar om gezamenlijk te komen tot een gedragen visie over wat een goede, rechtvaardige beroepsoefening inhoudt. Die niet gebaseerd is op onderbuik (gevoelens), maar beredeneerd is (onderbouwd) en waarbij alle kanten belicht zijn. Weloverwogen dus.
 
Het uitgangspunt zal vaak een concrete kwestie zijn waar iemand van een afdeling mee worstelt, maar waarvan de uitkomst bepalend is voor de gehele afdeling. Bijvoorbeeld iemand van de afdeling Selectie en Werving (P&O / HRM) zit met de kwestie in hoeverre hij of zij social media mag naspeuren om potentiële kandidaten uit te sluiten. Natuurlijk kent dit een juridische kant (regelgeving op het gebied van privacy bijvoorbeeld), maar hier houdt het niet op. Waar liggen de grenzen? In hoeverre spelen beroepsnormen een rol? Wat zegt de missie en visie van de organisatie ons? Et cetera.
 
Om te voorkomen dat een moreel beraad niet verzandt in een zinloze discussie - waar de deelnemers alleen maar hun standpunten verwoorden en deze met argumenten alleen maar verder rationaliseren - is goede begeleiding waardevol. Opgeleid tot filosoof en jurist en met ruime ervaring aan het voeren van dit soort gesprekken met studenten, kun je bij ons terecht om dit soort gesprekken beter te laten verlopen.
 
De methode die we gebruiken - dus om het gesprek meer gestructureerd en methodisch te laten verlopen - is afhankelijk van de persoon / afdeling / groep, de kwestie, het doel van het gesprek en het aantal betrokkenen. We wisselen bijvoorbeeld tussen het Utrechtse stappenplan, de standaard socratische gespreksvoering of de zogenaamde Nijmeegse methode voor moreel beraad. Ook ons eigen stappenplan om morele kwesties te bespreken, zullen we natuurlijk waar relevant inzetten.
 
Het doel is echter steeds hetzelfde: te komen tot beter onderbouwde oordelen waarbij (ook) juist de morele kant de aandacht krijgt. En waar mogelijk ook leren dit zelf te doen.
 
Daarnaast zien we soms een afgeleid belang, zoals het bespreken en benadrukken van de werknemers op het bestaan van bepaalde protocollen, beleid of richtlijnen. Zal het leiden tot een uitkomst waarin iedereen zich kan vinden? Betekent een moreel beraad dat er geen discussie meer zal zijn? Nee. Maar wel kan gezegd worden dat de keuze beter doordacht is. En is iedereen meer bekend met elkaars afwegingen. Zonder het onnodig zwaar te maken (en waar mogelijk met de nodige zelfspot).
 
Voor wie? We hebben in het verleden o.a. gesprekken gevoerd met: (top)sporters, ambtenaren, docenten, politici van (gemeentelijke) partijen, HRM-medewerkers, diverse juristen (advocaten, mediators), zorgmedewerkers, bestuurders en toezichthouders.
 
De gesprekken gingen o.a. over:
 • wat is goede zorg? (groep verpleegkundigen)
 • wat zou ons politieke standpunt moeten zijn (in deze kwestie)?
 • grensoverschrijdend gedrag: bijvoorbeeld, hoe om te gaan met cliënten die passief-agressief zijn?
 • integriteit: wat betekent het om integer te handelen? / integriteitskwesties (ook om de waarde van de integriteitscode te laten landen in een organisatie)
 • is het juridisch minimum voor ons voldoende (in zaken x, y)?
 • in hoeverre mag ik sociaal media van betrokkenen raadplegen (ook waardevol om personeel te attenderen op het belang van privacy en het privacybeleid van de organisatie)
 • hoever mag je als sportvereniging / coach gaan in het voorschrijven van bepaald gedrag bij jonge sporters (bijvoorbeeld als het gaat om voeding, slaap, gebruik supplementen)
 • wanneer kun je spreken van plagiaat (examencommissie)

De kosten zijn afhankelijk van de lengte van een gesprek en de locatie (bij voorkeur spreken we af op locatie en - om de kwaliteit van het gesprek te borgen - niet online). Geïnteresseerd? We lezen het graag. Bijvoorbeeld via mail of via X / Twitter (DM).

   
Training en workshop stellen van vragen en doorvragen3. Training: doorvragen voor professionals, de kunst van het stellen van de juiste vragen (kennisvragen / onderzoeksvragen)

Op onze site vind je enorm veel kennis over hoe je goed moet doorvragen. Te veel? In deze workshop behandelen we de belangrijkste informatie. De training is met name waardevol voor professionals die een (kritische) toezichthoudende, controlerende taak hebben. Denk bijvoorbeeld aan gemeenteraadsleden, leden van een ondernemingsraad, medezeggenschap.
 
 
De training duurt circa 2 uur; groepsgrootte bij voorkeur tot 15 personen. In het verleden hebben onze trainers trainingen in het stellen van de juiste vragen verzorgd aan o.a.:

 • leden van ondernemingsraden
 • journalisten (in opleiding)
 • HRM-medewerkers
 • politici: fracties / (beginnende) leden gemeenteraden en Provinciale Staten
 • vrijwilligers
 • ambtenaren (toezichthouders / intake-consulenten)
 • medewerkers van een GGD-instelling
 • ... 

 

  Kosten

  We geven bovenstaande trainingen om te beginnen aan non-profit organisaties (stichtingen, verenigingen met een goed doel) en onderwijsinstellingen. We hebben hierbij de keuze gemaakt dat we in beginsel geen bedrag vragen voor onze trainingen, uitgezonderd van de eventuele reis- en/of verblijfkosten die we maken (> 75 km). Dit maakt wel dat we - naast andere werkzaamheden - maar weinig ruimte hebben. Schroom echter niet om contact met ons op te nemen voor beschikbaarheid.

  De training in de kunst van het stellen van vragen en doorvragen voor professionals geven we ook aan overige organisaties (commerciële organisaties en overheidsinstellingen). Hiervoor berekenen we wel een tarief voor, namelijk € 200 (inclusief BTW).

  Groepsgrootte: om interactiviteit te kunnen waarborgen maximaal 15 personen. Qua literatuur maken we zoveel mogelijk gebruik van onze artikelen die te vinden zijn op onze website (ook om de kosten voor de opdrachtgever zo laag mogelijk te houden en om onnodig printen te voorkomen).

   

  Contact

  Meer weten? Geïnteresseerd? We horen graag van je. Je kunt contact met ons opnemen via mail of via Twitter (DM).