Naast het delen van informatie via deze site, delen we ook regelmatig op andere wijze onze kennis en ervaring in het voeren van goede gesprekken in het algemeen (gesprekstechnieken) en het stellen van goede vragen in het bijzonder. En voeren we zelf natuurlijk graag goede, diepe gesprekken!

Bij ons kun je terecht voor:  


LET OP: IVM DE HUIDIGE CORONA-OMSTANDIGHEDEN KUNNEN WE HELAAS DEZE TRAINING NIET GEVEN.

Een korte training waarin we de deelnemers leren om met de juiste vragen met iemand in contact te komen en vervolgens een smalltalk gesprek te voeren. Dit kan interessant zijn om een goed gesprek te voeren tijdens een netwerkborrel of tijdens een date. Vervolgens richten we ons op de kunst van doorvragen. Hiermee kun je meer diepgang aan een gesprek geven.


Dit is een inleidende training in de kunst van het stellen van vragen en de daarbij behorende gesprekstechnieken. Om voort te bouwen op de kennis en ervaring van de deelnemers hanteren we tijdens deze training een vragende manier van lesgeven (tot max. 15 deelnemers per sessie).

 
Training en workshop stellen van vragen en doorvragen


2. Training: doorvragen voor professionals, de kunst van het stellen van de juiste vragen (kennisvragen / onderzoeksvragen)


Dit is een vaste, korte inleiding in de kunst van het beroepsmatig stellen van vragen. We richten ons met name op het stellen van de juiste kennisvragen door gebruik van vraagschema's. De training is met name waardevol voor professionals die een toezichthoudende, controlerende taak hebben (gemeenteraadsleden, OR-leden). Het gaat hierbij niet zozeer om het geven van kritiek, maar de nadruk zal liggen op het helder krijgen en kunnen beoordelen van de redeneringen van anderen. De training duurt circa 2 uur; groepsgrootte bij voorkeur tot 15 personen. In het verleden hebben onze trainers trainingen in het stellen van de juiste vragen verzorgd aan o.a.:
  • leden van ondernemingsraden
  • journalisten (in opleiding)
  • HRM-medewerkers
  • politici (fracties / (beginnende) leden gemeenteraden en Provinciale Staten)
  • vrijwilligers
  • ambtenaren (toezichthouders / intake-consulenten)
  • medewerkers van een GGD-instelling
  • ...

Kosten

We geven bovenstaande trainingen om te beginnen aan non-profit organisaties (stichtingen, verenigingen met een goed doel) en onderwijsinstellingen. We hebben hierbij de keuze gemaakt dat we in beginsel geen bedrag vragen voor onze trainingen, uitgezonderd van de reis- en verblijfkosten die we maken. Dit maakt wel dat we - naast andere werkzaamheden - maar weinig ruimte hebben. Schroom echter niet om contact met ons op te nemen voor beschikbaarheid.

De training in de kunst van het stellen van vragen en doorvragen voor professionals geven we ook aan overige organisaties (commerciële organisaties en overheidsinstellingen). Deze training duurt 2 uur en kost € 450,- exclusief BTW, inclusief reiskosten. Groepsgrootte: maximaal 15 personen. Qua literatuur maken we zoveel mogelijk gebruik van onze artikelen die te vinden zijn op onze website. Het is hierbij mogelijk om de training af te stemmen op de doelgroep. De voorbereiding wordt wel doorberekend.

3. Socratische coaching / filosofische coaching: in gesprek met een praktisch filosoof / ethicus

Als experts in de kunst van het stellen van vragen en doorvragen kun je natuurlijk ook bij ons terecht voor individuele filosofische gespreksvoering. Bijvoorbeeld om morele dilemma's te bespreken. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Meer weten? Geïnteresseerd? We horen graag van je. Je kunt contact met ons opnemen via mail of via Twitter (DM).