Op onze website kun je meerdere vragenlijsten vinden: overzichten met goede vragen en leuke vragen die je kunt stellen in specifieke situaties of in het algemeen. In dit artikel vind je een korte uitleg van wat wordt bedoeld met vragenlijst en vind je een overzicht van de door jullie meest geraadpleegde vragenlijsten. 
De kunst van het stellen van vragen en doorvragen

Soorten vragenlijsten

Het begrip vragenlijst wordt op verschillende manieren gebruikt. In de praktijk zie je echter twee verschillende soorten vragenlijsten.

1. Vragenlijsten voor interviews / onderzoek

Het meest voorkomend zijn de vragenlijsten die vragenstellers opstellen en gebruiken om kennis te vergaren. Meestal zijn dit vragenlijsten die worden opgesteld voor interviews. Iemand krijgt de opdracht iets te onderzoeken of een gesprek te voeren (denk bijvoorbeeld ook aan een journalist) en stelt hiertoe van te voren een vragenlijst op. Dit overzicht met vragen gebruikt de onderzoeker vervolgens om het gesprek te structureren.

Wat betreft deze structuur, wordt in de literatuur onderscheid gemaakt tussen drie soorten vraaggesprekken en de hierbij behorende vragenlijsten:

  • Een gestructureerd interview: de interviewer heeft alle vragen van te voren vastgelegd en stelt deze in volgorde aan de persoon die geïnterviewd wordt. Deze methode wordt vooral aangeraden als meerdere mensen geïnterviewd moeten worden en zoveel mogelijk dezelfde soort informatie vergaard moet worden (vaak feiten).
  • Een semi-gestructureerde interview (ook wel half-gestructureerde of halfgesloten interview genoemd): de interviewer heeft van te voren een vragenlijst opgesteld en gebruikt deze lijst gedurende het gesprek. Maar indien dit wenselijk is, wijkt de interviewer af van de lijst. Ook niet vooraf vastgestelde vragen worden gesteld.
  • Een ongestructureerd interview (ook wel een open interview of diepte-interview genoemd): de interviewer heeft nauwelijks tot geen vragenlijst opgesteld. Mogelijk staan er alleen wat openingsvragen op de lijst maar dan houdt het wel op. Voor een goed vraaggesprek is het essentieel dat de interviewer goed kan doorvragen.

Lees meer: 10 manieren om door te vragen (tijdens een ongestructureerd interview).

Je kunt bij dit soort vragenlijsten denken aan vragenlijsten om klanttevredenheid te meten, om een (online) enquête af te nemen of de medewerkerstevredenheid vast te stellen.

Het is natuurlijk afhankelijk van het onderwerp en met wie gesproken wordt, hoe de vragenlijst er precies uitziet. Dit maakt ook dat je moet oppassen met het overnemen van standaard vragenlijsten van internet. Vaak zul je de lijst moeten aanpassen aan jouw situatie. 

Als vragenlijsten bij gestructureerde en semi-gestructureerde interviews een bepaalde opbouw en/of samenhang kennen, kun je volgens sommige auteurs trouwens beter spreken van vraagschema´s in plaats van vragenlijsten. Ook wij doen dat. Vragenlijsten zijn op deze site dus lijsten met vragen die los staan van elkaar. Een overzicht met goede startvragen voor een open vraaggesprek is bijvoorbeeld duidelijk een vragenlijst. Je kunt namelijk niet in één gesprek meerdere openingsvragen stellen 😊 .

2. Vragenlijsten met losse vragen

In tegenstelling tot de vragenlijsten die hierboven genoemd zijn, zit in de lijsten die wij vragenlijsten noemen geen structuur. Het zijn allemaal lijsten met losstaande vragen. Ben je op zoek naar vragenlijsten waar wel een bepaalde structuur in zit (dus eerst stel je vraag 1, dan stel je vraag 2, et cetera) kijk dan in onze lijst met vraagschema's.

Onze lijsten met vragen hebben met name tot doel iemand anders beter te leren kennen (voor een leuk gesprek tijdens dates of in een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld), aan het denken te zetten of om te reflecteren. Je kunt hierbij beginnen met de eerste vraag, maar ook met de zesde, achtste, dan weer de derde et cetera. Er zit dus geen opbouw in onze vragenlijsten.

Een aantal voorbeelden van vragenlijsten om duidelijk te maken dat het gaat om losstaande vragen: de lijst met de tea-topics vragen voor een goed gesprek, een vragenlijst met ja-neevragen, de lijst met filosofische vragen en de lijst met vragen die je aan kinderen kunt stellen om een bezoek aan een museum leuk te maken. Typerend voor onze vragenlijsten is ook deze lijst met alternatieve vragen voor "Hoe was je dag op school".

Onze vragenlijsten