Over de kunst van het stellen van vragen en doorvragen
t

De kunst van het doorvragen: uitleg en voorbeelden

Goed doorvragen - zoals o.a. bedoeld binnen de LSD-methode, de methode die staat voor Luisteren - Samenvatten - Doorvragen - doe je door kritische vragen te stellen. Dit soort vragen worden ook wel positief-kritische vragen genoemd. In deze bijdrage zullen we uitleggen op welke manier je allemaal met kritische vragen kunt doorvragen. Hierbij geven we ook voorbeelden hoe je het beste kunt doorvragen.
Laatst bijgewerkt op 02-07-2018

Wat zijn kritische vragen?

Kritische vragen zijn vragen waarmee je - via doorvragen - de kennis van de ander bevraagt. Bijvoorbeeld tijdens een interview / interviews. Dit zal vaak gaan over de mening die iemand anders heeft (ook wel oordeel of standpunt genoemd). Maar natuurlijk kun je ook in een vraaggesprek kritische vragen stellen ten aanzien van andere vormen van kennis: de feiten, de verklaringen of bijvoorbeeld de adviezen die de ander uitspreekt. Met kritisch - zoals je ook hier hebt kunnen lezen - wordt dus niet het uiten van kritiek (in negatieve zin) bedoeld. Je kunt het beter vergelijken met nieuwsgierig zijn.

Hoe kun je doorvragen?

Door verschillende auteurs is geschreven hoe je het beste kunt doorvragen en welke technieken er zijn. Hier hebben wij bijvoorbeeld geschreven over de vragen die Paul & Elder je aanraden. En in ons eBook beschrijven we de kritische vragen die je volgens de HART-methode en op basis van vraagschema's kunt stellen. Ook in diverse boeken over de socratische methode kun je voorbeelden vinden van hoe je kritisch moet doorvragen (bijvoorbeeld in dit boek van Anthone & Mortier dat weer deels gebaseerd is op de MASTERMICE-insteek van Lipman en denk ook aan de twee basis socratische vragen: wat bedoel je? en klopt het?).

Vraagtip

Gelukkig is er wel veel gelijkenis tussen wat deze schrijvers (en wij in ons eBook) je aanreiken als het op kritisch doorvragen aankomt. In deze bijdrage zullen we de belangrijkste en meestvoorkomende categorieën samenvatten waarop je kritisch kunt doorvragen. De kunst is om deze categorieën en doorvraagtechnieken je eigen te maken en leren toe te passen. Om dit gemakkelijker te maken, geven we hieronder ook steeds voorbeeldvragen. Afhankelijk van de context moet je deze voorbeeldvragen natuurlijk wel even aanpassen aan jouw situatie.
 

Doorvragen: 10 soorten positief-kritische vragen


Doorvragen en doorvraagtechnieken: een overzicht / voorbeelden van kritische vragen   
1. VRAGEN NAAR DE (FEITELIJKE) SITUATIE
Als een ander vertelt over een situatie - bijvoorbeeld over iets op het werk, op school, tijdens een date, dan is het maar de vraag of alles wordt verteld. Om een meer volledig en hierdoor helder beeld te krijgen van een situatie, kan hierop worden  doorgevraagd. Zonder dat je nog oordeelt of een oordeel geeft over de situatie. Documentairemakers als Louis Theroux zijn bijvoorbeeld erg goed getraind in het stellen van dit soort vragen. Dit kan ook gaan over de emoties die de ander heeft ervaren.
 
 • Wat deed u vervolgens?
 • Hoe lang duurde dat?
 • Met wie was u toen?
 • En toen?
 • Wanneer was dat?
 • Wat ging toen door je heen? (inderdaad, de foute sportverslaggeversvraag)
 • Hoe voelde dat toen voor u?

2. BEGRIPSVRAGEN (= DEFINITIE VRAGEN)
Met begripsvragen vraag je naar de betekenis van de woorden die iemand gebruikt. Begripsvragen zijn hiermee ook voorbeelden van verhelderingsvragen. Vertelt de directeur van een onderneming bijvoorbeeld “dat hij zijn verantwoordelijkheid zal nemen als een project faalt”, dan is het interessant om te weten wat hij precies verstaat onder "verantwoordelijkheid nemen". Gaat hij dan weg? Of blijft hij dan juist om puin te ruimen? Of ...? In welke zin neemt hij verantwoordelijkheid?
 
 • Wat versta je onder ... ?
 • Wat bedoel je met ... ?
 • Wat is eigenlijk ... voor je?
 • Kun je omschrijven wat je verstaat onder ... ?
 • Als je zegt ... betekent dit dan altijd ... ?
 • Kun je uitleggen wat je verstaat onder ... ?
 • Wat houdt ... in als dit je dit zo zegt?
 • In welke zin, ... ?
 • ... qua?
 • ...
 
3. VRAGEN NAAR VOORBEELDEN
Nu kan het in de praktijk lastig zijn voor je gesprekspartner om precies te omschrijven wat een begrip inhoudt. In zo´n geval kun je ook om een voorbeeld vragen. Zegt de ander bijvoorbeeld dat hij altijd erg zorgvuldig is? Dan moet het ook geen probleem zijn om enkele voorbeelden hiervan te geven.
 
 • Kun je een voorbeeld geven van ...?
 • Wanneer speelde dit bijvoorbeeld?
 • Heb je een kwestie voor ogen?
 • Aan welk voorbeeld denk je dan?
 • Zoals wanneer?
 • ..., wat moet ik me daarbij (concreet) voorstellen?
 • ...

4. BEWIJSVRAGEN IN HET ALGEMEEN
Met bewijsvragen vraag je door naar de redenen en argumenten voor wat wordt gezegd. Zegt een politicus bijvoorbeeld dat een bepaalde aanpak niet werkt, dan kan het relevant zijn om hierop door te vragen. Waaruit blijkt dan dat deze aanpak niet werkt? Bewijsvragen richten zich in de praktijk met name op feiten (dat iets is), verklaringen (waardoor iets wel of niet is voorgevallen), op voorspellingen die worden gedaan (waardoor iets wel  of niet gaat gebeuren) of op meningen (oordelen waarom iets wel of niet zou moeten zijn).
 
 • Waarom? (hier kun je meer lezen over het stellen van goede waaromvragen)
 • Waarom ook alweer?
 • Hoezo?
 • Hoezo klopt het wat je zegt?
 • Waarop is dat gebaseerd?
 • Waarop is je oordeel / mening / verklaring gebaseerd?
 • Welk onderzoek zegt dat precies?
 • Hoe kom je daarbij? 
 • Waarom denk je dat?
 • Kun je dat ook aantonen / bewijzen?
 • Wat zijn je argumenten hiervoor?
 • Wat zijn / waren je redenen hiervoor?
 • ... 

5. VRAGEN NAAR ALTERNATIEVEN
Bij verschillende soorten van informatie (formeel: kennis) kan het verstandig zijn om te vragen naar alternatieven. Dit voorkomt dat er denkfouten worden gemaakt. Zo kun je vragen naar mogelijke alternatieve meningen (dus t.a.v. een oordeel dat iemand erop nahoudt), naar alternatieve verklaringen (t.a.v. dat iets gebaseerd zou zijn door iets anders) of naar alternatieve adviezen die misschien ook mogelijk zouden zijn (bijvoorbeeld tijdens het doorvragen op een advies van je arts). In de kern betwijfel je dan of wat iemand zegt wel helemaal volledig is doordacht. Met andere woorden: in hoeverre het wel toereikend is wat wordt beweerd.
 
 • Heb je ook aan andere opties gedacht?
 • Welke opties heb of had je nog meer?
 • Wat zou jou overtuigen van het omgekeerde? (zie hier voor meer info)
 • Welke opties heb je nog meer overwogen?
 • Wat zou een ander gezichtspunt kunnen zijn?
 • Ontbreekt er misschien belangrijke kennis?
 • Wat zou iemand vinden die het niet met je eens is?
 • Zou je ook een ander perspectief kunnen innemen?
 • Zou dit ook een andere verklaring kunnen hebben?
 • Zou je het ook niet met iets anders kunnen vergelijken? (zie hier voor een toepassing)
 • Zou je hier anders tegenaan kunnen kijken?
 • Waar doet jou dat nog meer aan denken? 
 • Wat zou het nadeel zijn van wat je wil en hoe kun je daar aan tegemoet komen?
 • ...
 
6. VRAGEN NAAR GEVOLGEN / VOORSPELLINGEN LATEN DOEN
Als je gesprekspartner iets beweert, kan het interessant zijn om te vragen naar wat de implicaties zijn van wat hij beweert; welke consequenties kan hij hieraan verbinden of welke gevolgen kan het beweerde hebben? Als dit een onwenselijk gevolg is, ga je natuurlijk weer doorvragen naar alternatieven.
 
 • Wat zal dit tot gevolg hebben?
 • Wat betekent dit voor je?
 • Waar zal dit toe leiden?
 • Wat zijn de consequenties hiervan / van wat je zegt / ...?
  • Tot welke conclusie kom je dan?
  • Wat deed dat met je?  
  • Hoe voelde dat toen? 
  • Wat ging er toen door je heen? 
  • ...
   


  7. DOELVRAGEN
  Het hoeft lang niet altijd duidelijk te zijn waarom iemand de dingen zegt die hij zegt. Toch kan iemand wel met een reden iets zeggen. De vraag is dan wat de ander precies wil bereiken met wat wordt gezegd. Als een goede vriendin meerdere keren achter elkaar aangeeft dat ze binnenkort gaat verhuizen en dat het opschiet met het nieuwe huis dan speelt er misschien meer. Heeft ze hulp nodig? Ziet ze er tegenop?
   
  • Waarom zeg je dit (zo vaak)?
  • Waarom heb je het zo vaak over dit onderwerp?
  • Waarom stelde je deze vraag?
  • Met welk doel zeg je dit?
  • Wat wil je hiermee bereiken?
  • ...  
   
  8. DOORVRAGEN NAAR MOGELIJKE VRAGEN
  In plaats van doorvragen op wat iemand beweert, kun je ook iemand zichzelf vragen laten stellen. Hiermee leg je ook iemands denken bloot.
   
  • Welke vragen roept dit bij je op?
  • [x] zegt dit? Welke vragen zou je aan hem hebben?
  • Welke vragen kun je stellen bij deze tekst?
  • Waarover twijfel je als je dit zo zegt?
  • Welke vragen mag ik dan wel aan je stellen?
  • ...


  9. METAVRAGEN T.A.V. GESPREK / PROCES
  In plaats van door te vragen op de inhoud kun je het gesprek of het besluitvormingsproces van iemand of van een groep bevragen. Verliepen deze zoals zij vinden dat zou moeten?
   
  • Hoe vond je het gesprek gaan?
  • Ik heb het idee dat je het moeilijk vindt. Worstel je ergens mee?
  • Wat heb je geleerd?
  • Wat vond je het overtuigendste argument?
  • In hoeverre ben je van mening veranderd?
  • Is je begrip door dit gesprek veranderd?
  • Waren we volledig? 
  • Heeft iedereen zijn of haar inbreng gehad? 
  • Hebben we tijdens dit gesprek de juiste stappen gezet?
  • ... 

  Missen we een belangrijke categorie? Is er nog tiende categorie? Of heb je meer of betere voorbeeldvragen? We lezen het graag.
   
  Meer over: , ,