Over de kunst van het stellen van vragen en doorvragen
t

eBook: de kunst van vragen stellen

Hieronder vind je delen uit het boek "Huh? Wat? Waarom ook alweer? De kunst van vragen stellen in de beroepspraktijk". In dit eBook (online in opbouw) wordt beschreven welke kennis, vaardigheden en houding van een professional kan worden verwacht als het op het stellen van vragen aankomt.
Laatste update 16-10-2018 (vraagschema's duidelijker in inhoudsopgave)


Boek over vragen stellen en doorvragen

De kunst om in de beroepspraktijk goede vragen te stellen - met name bij kennis en informatie - vraagt om training. Ongeacht of je nu arts bent / wordt, jurist, journalist, manager, automonteur, verkoper, zzp'er, et cetera. Ondanks dat we wel vaak vragen stellen - en hiermee enigszins onderzoekend vermogen laten zien - doen we dit van nature namelijk nog niet goed genoeg. Terwijl dit in de huidige informatie- en kennissamenleving juist enorm belangrijk is voor een goede beroepsuitoefening.

Met onderstaand overzicht hopen we je inzicht te geven in welke kennis (met name uit de informele logica, kritisch denken, argumentatieleer, sociale psychologie, kennistheorie en wetenschapsfilosofie), vaardigheid (vraagtechniek / vraagtechnieken) en houding (een nieuwsgierige, positief-kritische houding) nodig is om goede vragen te stellen.

Delen van dit eBook worden/zijn o.a. ingezet bij diverse MBO-opleidingen, de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim, Universiteit Groningen en de Universiteit van Curaçao (voor zover bekend; aanvullingen welkom). En natuurlijk gebruiken we tijdens onze eigen trainingen deze teksten.

Wil je betere vragen leren stellen? Begin dan dus hieronder met de inhoudsopgave van het eBook. Je zult hierbij nog niet alle artikelen vinden. Omdat de redactieleden de artikelen vrijwillig en in eigen tijd schrijven en actualiseren kunnen we enkel stapje voor stapje artikelen toevoegen. De belangrijkste artikelen staan echter gewoon online. Kom ondertussen later eventueel terug voor nieuwe bijdragen.

Veel lees- en vraagplezier!

PS. En niet vergeten: leren vragen stellen leer je met name door te doen (niet enkel door hierover te lezen).

Huh? Wat? Waarom ook alweer?

De kunst van vragen stellen in de beroepspraktijk

Auteurs
Redactie VraagZin.nl

Serie
Informatievaardigheden voor de 21e eeuw 

CopyrightVoor de eerste keer hier? Lees hier.

VOORWOORD


WAAROM EEN BOEK OVER HET STELLEN VAN DE JUISTE VRAGEN?


1. HET STARTPUNT: DE BEHOEFTE IN DE BEROEPSPRAKTIJK AAN GOEDE KENNIS IN HET ALGEMEEN EN GOEDE OORDELEN EN OORDEELSVORMING IN HET BIJZONDER

2. HET PROBLEEM: ONS GEBREKKIG OORDEELSVERMOGEN
WAT IS EEN GOEDE MANIER OM DEZE PROBLEMEN TE VOORKOMEN?


3. EEN VRAGENDE HOUDING ALS PROFESSIONEEL REDMIDDEL


4. HET GEBRUIK VAN VRAAGSCHEMA'S OM DE JUISTE VRAGEN TE STELLEN T.A.V. KENNIS

WELKE VRAAGSCHEMA´S ZIJN ER OM MEER SYSTEMATISCH DE JUISTE VRAGEN TE STELLEN? 


DEEL A. VRAGEN DIE ZICH RICHTEN OP DE KENNIS EN INFORMATIE DIE GEBRUIKT WORDT


5. VRAAGSCHEMA´S VOOR BEGINNENDE VRAGENSTELLERS

6. VRAAGSCHEMA'S VOOR GEVORDERDE / PROFESSIONELE VRAGENSTELLERS

DEEL B. VRAGEN NAAR DE TOTSTANDKOMING VAN DE GEHANTEERDE KENNIS


7. IN HOEVERRE IS DE KENNIS OP DE JUISTE WIJZE TOT STAND GEKOMEN?
 • Toelichting op de vraag: 'In hoeverre is de kennis op de juiste wijze tot stand gekomen?'
 • Vraagschema:
  • Hoe had de kennis tot stand moeten komen gezien de context waarvoor de kennis wordt gebruikt / het betreffende vakgebied?
  • Op welke manier is de kennis tot stand gekomen?
  • In hoeverre is de kennis op de juiste wijze tot stand gekomen gezien de context van de kennis?
   • In hoeverre kan worden uitgesloten dat bepaalde cognitieve problemen zich hebben voorgedaan?
 • Voorbeelden:

DEEL C. VRAGEN NAAR DE BRONNEN EN KENNISDRAGERS


8. IN HOEVERRE IS DE KENNIS GEBASEERD OP GOEDE BRONNEN EN GEZAGHEBBENDE AUTORITEITEN?

IN HOEVERRE DOE JE ER ALTIJD GOED AAN OM VRAGEN TE STELLEN?


9. VEELGESTELDE VRAGEN / VEELGEMAAKTE KANTTEKENINGEN
AFKORTINGEN

BIJLAGEN / OVERIG
 1. Vraagwoorden (de 5W's / 7W's en een H)
 2. Soorten vragen / vraagtypologieën / vraagindelingen
 3. Doorvragen

eBook over de kunst van het stellen van vragen