Hieronder vind je delen uit het boek "Huh? Wat? Waarom ook alweer? De kunst van vragen stellen in de beroepspraktijk". In dit eBook kun je lezen hoe je als professional de juiste vragen stelt. Het is een boek voor iedereen die op het werk wel eens met kennis en informatie heeft te maken: juristen, journalisten, onderzoekers, politici, medici, docenten / leerkrachten, ... iedereen?
Laatste update 13-10-2019 (nieuw deel in H3 in ontwikkeling)


Boek over vragen stellen en doorvragen

De kunst om in de beroepspraktijk goede vragen te stellen - bijvoorbeeld tijdens de gesprekken die je voert - vraagt om training. Ongeacht of je nu arts bent of wordt, jurist, journalist, manager, automonteur, verkoper, zzp'er, et cetera. Ondanks dat we wel vaak vragen stellen, doen we dit van nature namelijk nog niet goed genoeg. Terwijl dit in de huidige informatie- en kennissamenleving juist enorm belangrijk is voor een goede beroepsuitoefening.

Met onderstaand boek geven we je inzicht in wat nodig is om als professional tijdens een gesprek met anderen goede (en misschien ook wel leuke) vragen te stellen. Het richt zich op de benodigde:
  • kennis (uit met name de informele logica, kritisch denken, argumentatieleer, sociale psychologie, kennistheorie en wetenschapsfilosofie)
  • vaardigheid (denk aan goede vraagtechnieken)
  • houding (het tonen van een nieuwsgierige, positief-kritische houding).

Delen van dit eBook worden/zijn ingezet bij diverse MBO-opleidingen, de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool Windesheim, de Universiteit Groningen en de Universiteit van Curaçao (voor zover bekend; aanvullingen welkom). En natuurlijk gebruiken we tijdens onze eigen gesprekken en trainingen deze teksten.

Wil je betere vragen leren stellen? Begin dan dus hieronder met de inhoudsopgave van het eBook. Je zult hierbij veel, maar nog niet alle artikelen vinden. Omdat de auteurs de artikelen vrijwillig en in eigen tijd schrijven en actualiseren, kunnen we enkel stapje voor stapje artikelen toevoegen.

De belangrijkste artikelen staan echter gewoon online. Kom ondertussen later eventueel terug voor nieuwe bijdragen.

Veel lees- en vraagplezier!

PS. En niet vergeten: leren vragen stellen leer je met name door gesprekken te voeren en zelf kennis op waarde te schatten (en niet enkel door hierover te lezen).

Huh?

Wat?

Waarom ook alweer?
 
De kunst van vragen stellen in de beroepspraktijkSerie
Gespreksvaardigheden en onderzoekend vermogen

CopyrightVoor de eerste keer hier? Lees hier.

VOORWOORD


WAAROM EEN BOEK OVER HET STELLEN VAN VRAGEN VOOR PROFESSIONALS?


1. HET STARTPUNT: DE BEHOEFTE IN DE BEROEPSPRAKTIJK OM TE HANDELEN OP BASIS VAN GOEDE KENNIS IN HET ALGEMEEN EN GOEDE OORDELEN EN OORDEELSVORMING IN HET BIJZONDER

2. HET PROBLEEM: ONS GEBREKKIG OORDEELSVERMOGEN
WAT IS EEN GOEDE MANIER OM ALS BEROEPSBEOEFENAAR DEZE PROBLEMEN TE VOORKOMEN?


3. EEN VRAGENDE HOUDING ALS PROFESSIONEEL REDMIDDEL

4. HET GEBRUIK VAN VRAAGSCHEMA'S OM DE JUISTE VRAGEN TE STELLEN
WELKE VRAAGSCHEMA´S ZIJN ER OM MEER SYSTEMATISCH DE JUISTE VRAGEN TE STELLEN?


5. VRAGEN DIE ZICH RICHTEN OP DE INHOUD: DE KENNIS EN INFORMATIE DIE GEBRUIKT WORDT (DEEL A)

Voor beginnende vragenstellers:

Voor gevorderde / professionele vragenstellers:


6. VRAGEN NAAR DE TOTSTANDKOMING VAN DE GEHANTEERDE KENNIS (DEEL B)

7. VRAGEN NAAR DE BRONNEN EN KENNISDRAGERS (DEEL C)
IN HOEVERRE DOE JE ER ALTIJD GOED AAN OM OP JE WERK VRAGEN TE STELLEN?


8. VEELGESTELDE VRAGEN

BIJLAGEN
  1. Vraagwoorden (de 5W's / 7W's en een H)
  2. Soorten vragen / vraagtypologieën / vraagindelingen
  3. Doorvragen

eBook over de kunst van het stellen van vragen