Hieronder vind je ons boek "Huh? Wat? Waarom ook alweer? De kunst van vragen stellen in de beroepspraktijk". In dit eBook kun je lezen hoe je op je werk de juiste vragen stelt. Het is een boek voor iedereen die op het werk wel eens met kennis en informatie heeft te maken: juristen, journalisten, onderzoekers, politici, medici, docenten / leerkrachten, ... iedereen?
Laatste update 24-10-2020 (voor geactualiseerd)


Boek over vragen stellen en doorvragenDe kunst om op je werk goede vragen te stellen - bijvoorbeeld tijdens de gesprekken die je voert - vraagt om training. Ongeacht of je nu arts bent of wordt, jurist, journalist, manager, automonteur, verkoper, zzp'er, et cetera. Ondanks dat we wel vaak vragen stellen, doen we dit van nature namelijk nog niet goed genoeg. Ook lijkt het steeds minder de norm te worden om vragen te stellen. Of zoals Edgar H. Schein het zegt in zijn boek Bescheiden vragen, de kunst van vragen in plaats van opdragen:

"Onze cultuur is gericht op het verstrekken van informatie. We vinden het moeilijk vragen te stellen, al helemaal op een bescheiden manier. [...] Het is [echter], om kort te gaan, neerbuigend iemand te vertellen hoe het zit, omdat het impliceert dat de ander iets niet weet maar dat wel zou moeten weten."

Terwijl de kunst van vragen te stellen in de huidige informatie- en kennissamenleving juist enorm belangrijk is voor een goede beroepsuitoefening.

Met onderstaand boek geven we je inzicht in wat nodig is om als professional tijdens een gesprek met anderen goede (en misschien ook wel leuke) vragen te stellen. Het richt zich op de benodigde:
 
  • kennis (uit met name de informele logica, kritisch denken, argumentatieleer, sociale psychologie, kennistheorie en wetenschapsfilosofie)
  • vaardigheid (denk aan goede vraagtechnieken)
  • houding (het tonen van een nieuwsgierige, positief-kritische houding).

Delen van dit eBook worden/zijn ingezet bij diverse MBO-opleidingen, hogescholen en universiteiten. En natuurlijk gebruiken we tijdens onze eigen gesprekken en trainingen deze teksten. Maar let op: je mag de teksten niet zomaar overnemen. Ernaar verwijzen kan natuurlijk altijd. Graag zelfs.

Wil je betere vragen leren stellen? Begin dan dus hieronder met de inhoudsopgave van het eBook. Je zult hierbij veel vraagschema's vinden. Zou je graag nog meer vraagschema's opgenomen zien worden, dan horen we het graag (dat is het voordeel van een online boek).

Veel lees- en vraagplezier!

PS. En niet vergeten: leren vragen stellen leer je met name door gesprekken te voeren en zelf kennis op waarde te schatten (en niet enkel door hierover te lezen).

Huh?

Wat?

Waarom ook alweer?
 
De kunst van vragen stellen in de beroepspraktijkSerie
Gespreksvaardigheden en onderzoekend vermogen in de praktijk

CopyrightVoor de eerste keer hier? Lees hier.

VOORWOORD


WAAROM EEN BOEK OVER HET STELLEN VAN VRAGEN (VOOR OP HET WERK)?


1. HET STARTPUNT: DE BEHOEFTE IN DE BEROEPSPRAKTIJK OM TE HANDELEN OP BASIS VAN GOEDE KENNIS IN HET ALGEMEEN EN GOEDE OORDELEN EN OORDEELSVORMING IN HET BIJZONDER

2. HET PROBLEEM: ONS GEBREKKIG OORDEELSVERMOGEN
WAT IS EEN GOEDE MANIER OM ALS BEROEPSBEOEFENAAR DEZE PROBLEMEN TE VOORKOMEN?


3. EEN VRAGENDE HOUDING ALS PROFESSIONEEL REDMIDDEL

4. HET GEBRUIK VAN VRAAGSCHEMA'S OM DE JUISTE VRAGEN TE STELLEN
HOE KUN JE MEER SYSTEMATISCH DE JUISTE VRAGEN STELLEN? MET DEZE VRAAGSCHEMA'S.


5. VRAGEN DIE ZICH RICHTEN OP DE INHOUD: DE KENNIS EN INFORMATIE DIE GEBRUIKT WORDT (DEEL A)

Voor beginnende vragenstellers:

Voor gevorderde / professionele vragenstellers:


6. VRAGEN NAAR DE TOTSTANDKOMING VAN DE GEHANTEERDE KENNIS (DEEL B)