Vraagzin is een kenniscentrum gericht op de kunst van het stellen van vragen en doorvragen. Het idee achter dit expertisecentrum is dat het kunnen stellen van de juiste vragen essentieel is voor het voeren van goede, interessante gesprekken én om (hierdoor) weloverwogen te handelen. Op je werk maar ook daarbuiten natuurlijk.

Het vreemde is echter dat we nauwelijks expliciet in het stellen van vragen opgeleid worden. Terwijl er allerlei technische ontwikkelingen zijn die het voeren van de echt goede gesprekken en het weloverwogen handelen in de weg staan (denk aan Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en andere social media). Die oprechte belangstelling en opmerkzaamheid verhinderen.

Denk aan mensen die uit eten gaan en tijdens de maaltijd alleen maar op hun mobiel kijken. Het is natuurlijk prima als dit onderdeel uitmaakt van het gesprek, maar helaas doen we dit ook soms uit verveling, gewoonte of ter afleiding. Terwijl het voeren van een goed gesprek (uiteindelijk) veel prettiger is.

Ons streven en ideaal is om je de hulpmiddelen te geven betere vragen te stellen. Om nieuwsgierig te blijven. Wat je werk ook is. De kunst van het stellen van goede vragen: essentieel, veelgevraagd maar helaas onderschat. Daarom dit kennisplatform: een site waar wij onze kennis delen over het stellen van vragen. Meer informatie over de inhoud van onze site vind je hier.


Vraagzin en de kunst van het stellen van vragen

 
Over ons?
Maakt het voor de kwaliteit of het gezag van de kennis van deze site uit wie de artikelen geschreven hebben? Wie de vragen hebben bedacht? Misschien. We begrijpen in ieder geval je vraag. En waarderen je nieuwsgierige, onderzoekende houding! Maar om jou te stimuleren de inhoud van deze site te bevragen (en pas in tweede instantie de schrijvers / redactie) blijven we toch bewust op deze plek wat vaag (ook al weten we dat niets meer onze nieuwsgierigheid oproept dan een 'geheim').

Wij delen echter het volgende:

  • Liefhebbers van vragen en vragen stellen. Voor goede en diepe gesprekken.
  • Academisch én beroepsmatig opgeleid in kunst van het stellen van vragen (o.a. de socratische methode).
  • Naast dit kennisplatform bij voorkeur ook werkzaam als docent / onderzoeker bij een hogeschool / universiteit.
  • Geïnteresseerd in vertaling van wetenschappelijke bevindingen / theorie naar de praktijk van vragen stellen. En dan met name gericht op de beroepspraktijk.
  • Misschien ook nog even aan het onderzoeken in hoeverre sommige beroepsbeoefenaren de kunst van het stellen van vragen verstaan.
  • Soms gespecialiseerd in de kunst van het stellen van vragen op het gebied van politiek, bestuur en recht: in het verleden hebben wij o.a. ambtenaren, gemeenteraadsleden, juristen, vakbondsleden, managers, toezichthouders en leden van ondernemingsraden (in opleiding) getraind in de kunst van het stellen van vragen.
  • Soms ook even aan het filosoferen met kinderen.
  • In de praktijk maar matig enthousiast over de werkwijze maar enthousiast over het streven van Michael Sandel.
  • Liefhebbers van drankje drinken als in The Philosopher’s Arms (BBC) 😀.
  • ... 

Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Ben je geïnteresseerd in betere vraaggesprekken en zoek je een training in de kunst van het voeren van smalltalk gesprekken of het stellen van goede vragen? Klik dan hier voor meer informatie.
 
Meer informatie?
Zie voor copyright en gebruik deze pagina. Heb je vragen wat betreft je privacy bij ons? Lees dan hier. Meer weten, heb je een tip, aanvulling of misschien zelfs een eigen bijdrage? Kom maar op. Leuk! Dit kan via @vraagzin of via .