Welkom op Vraagzin, onze educatieve blog over de kunst van het stellen van vragen en doorvragen. Het idee achter deze is dat het kunnen stellen van de juiste vragen essentieel is voor het voeren van goede, interessante gesprekken én om goed geïnformeerd en weloverwogen te handelen. Op je werk maar ook daarbuiten natuurlijk.

Het vreemde is echter dat we nauwelijks expliciet in het stellen van vragen opgeleid worden. Terwijl er allerlei technische ontwikkelingen zijn die het voeren van de echt goede gesprekken en het weloverwogen handelen in de weg staan (neem Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en andere social media). Die oprechte belangstelling en opmerkzaamheid verhinderen.

Denk aan mensen die uit eten gaan en tijdens de maaltijd alleen maar op hun mobiel kijken. Het is natuurlijk prima als dit onderdeel uitmaakt van het gesprek, maar helaas doen we dit ook soms uit verveling, gewoonte of ter afleiding. Terwijl het voeren van een goed gesprek (uiteindelijk) veel prettiger is.

Ons streven en ideaal is om je de hulpmiddelen te geven betere vragen te stellen. Om nieuwsgierig te blijven. Wat je werk ook is. Graag delen we onze kennis over het stellen van vragen - die wij opdoen door ons werk - namelijk met je. De kunst van het stellen van goede vragen: essentieel, veelgevraagd maar helaas onderschat. Daarom dit kennisplatform: een site met kennis over het stellen van vragen. Meer informatie over de inhoud van onze site vind je hier.


Denk nu aan mensen die voor een date uit eten gaan. Terwijl ze mogelijk veel aandacht besteden aan het uiterlijk (de juiste broek, shirt, haren op orde, et cetera) zijn ze misschien minder bezig met het gesprek zelf. Terwijl een goede voorbereiding de kans op een goed gesprek enorm vergroot (en nee: dit betekent niet het uit je hoofd leren van lijstjes met vragen!).Vraagzin en de kunst van het stellen van vragen

 
Over ons?
Maakt het voor de kwaliteit of het gezag van de kennis van deze site uit wie de artikelen geschreven hebben? Wie de vragen hebben bedacht? Misschien. We begrijpen in ieder geval je vraag. En waarderen je nieuwsgierige, onderzoekende houding! Maar om jou te stimuleren de inhoud van deze site te bevragen (en pas in tweede instantie de schrijvers / redactie) blijven we toch bewust op deze plek wat vaag. Of doen we dit omdat we weten we dat niets meer onze nieuwsgierigheid oproept dan een 'geheim'?

Wie we zijn:

 • Twee experts en liefhebbers van vragen en vragen stellen. Voor goede en diepe gesprekken. En met wat hulp van anderen.
 • Academisch én beroepsmatig opgeleid in kunst van het stellen van vragen (o.a. de socratische methode en de Utrechtse dilemma-methode).
 • Naast dit kennisplatform werkzaam als docent / onderzoeker bij een hogeschool / universiteit.
 • Geïnteresseerd in vertaling van wetenschappelijke bevindingen / theorie naar de praktijk van vragen stellen. En dan met name gericht op de beroepspraktijk. En op morele vragen.
 • Misschien ook nog even aan het onderzoeken in hoeverre sommige beroepsbeoefenaren de kunst van het stellen van vragen verstaan.
 • Gespecialiseerd in de kunst van het stellen van vragen op het gebied van politiek, bestuur en recht: in het verleden hebben wij o.a. ambtenaren, gemeenteraadsleden, juristen, vakbondsleden, managers, toezichthouders en leden van ondernemingsraden (in opleiding) getraind in de kunst van het stellen van vragen.
 • Of zijn met in gesprek (geweest) over morele dilemma's / beroepsethische kwesties in een moreel beraad. Aantal dagen in de week met studenten, de andere dagen voor Vraagzin met jullie (zie diensten, onder moreel beraad).
 • Omdat het zo leuk is, soms ook even aan het filosoferen met kinderen.
 • In de praktijk maar matig enthousiast over de werkwijze maar enthousiast over het streven van Michael Sandel.
 • Liefhebbers van drankje drinken als in The Philosopher’s Arms (BBC) 😀.
 • ... 

Trainingen, workshops, gastlessen, e.d.
Ben je geïnteresseerd in betere vraaggesprekken en zoek je een training in de kunst van het stellen van goede of de juiste vragen? Of zoek je als beroepsbeoefenaar een onafhankelijk iemand om zelf (individuele) morele gesprekken mee te voeren? Natuurlijk delen we graag onze kennis en ervaring. Klik hier voor meer informatie.
 
Copyright
Zie voor copyright en gebruik van onze artikelen deze pagina. In het kort: wij zijn een uitgever van interessante artikelen en hebben hierop copyright. Je mag dus niets overnemen. Maar we vinden het wel leuk als je dit zou willen doen (bijvoorbeeld voor onderwijsdoeleinden). Hierover gaan we graag met je in gesprek. Maar zonder toestemming: helaas. We hebben hiervoor te veel uren in onze artikelen zitten.

Delen van artikelen of vraagkaarten wordt natuurlijk wel gewaardeerd! Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als het overnemen van de inhoud.

Privacy / reclame
Heb je vragen wat betreft je privacy bij ons? Lees dan hier. Het belangrijkste: je surft anoniem op onze website. De reclame is niet gepersonaliseerd. Althans: als Google doet wat het belooft 😊 Als je twijfelt, zou je het ons dan willen laten weten? Wij zijn vragenstellers, geen techneuten.
 
Sponsor / adverteerder worden?
Waarom wij (zoveel) reclame hebben? Helaas heb we dit nodig om de kosten te dekken (voor hosting e.d.). En hierin schiet het al te kort. Zo schrijven we de teksten in onze eigen tijd.
 
Vind je het echter ook belangrijk dat mensen de juiste vragen blijven stellen? Een sponsor of vaste adverteerder (die passend is bij de inhoud) is altijd welkom. Het zou een mooie stap zijn naar minder / geen reclame. Aan betaalde artikelpublicaties doen we echter niet (we willen zelf de content bepalen).

Vragen, opmerkingen, ...
Meer weten, heb je een tip, aanvulling of misschien een financiële bijdrage? Kom maar op. Leuk! Dit kan via @vraagzin of via .