Vraagzin is een kenniscentrum gericht op de kunst van het stellen van vragen en doorvragen. Het is ontstaan als een spin off naast ons werk aan een hogeschool / universiteit, vanuit de gedachte dat het kunnen stellen van de juiste vragen essentieel is op je werk (maar ook daarbuiten natuurlijk). Het vreemde is echter dat veel beroepsbeoefenaren hier nauwelijks expliciet in opgeleid worden. En dat het onderzoek hiernaar nog in de kinderschoenen staat.

Ons streven en ideaal is om je de hulpmiddelen te geven betere vragen te stellen. Om nieuwsgierig te blijven. Wat je werk ook is. De kunst van het stellen van goede vragen: essentieel, veelgevraagd maar helaas onderschat. Daarom dit kennisplatform: een site waar wij onze kennis delen over het stellen van vragen. Meer informatie over de inhoud van onze site vind je hier.


Vraagzin en de kunst van het stellen van vragen

 
Over ons?
Maakt het voor de kwaliteit of het gezag van de kennis van deze site uit wie de teksten geschreven heeft? Wie de vragen heeft bedacht? Misschien. We begrijpen in ieder geval je vraag. En waarderen je nieuwsgierige, onderzoekende houding! Maar om jou te stimuleren de inhoud van deze site te bevragen (en pas in tweede instantie de schrijvers / redactie) blijven we toch bewust op deze plek wat vaag (ook al weten we dat niets meer onze nieuwsgierigheid oproept dan een 'geheim').

Wij zijn:

  • Liefhebbers van vragen en vragen stellen.
  • Academisch én beroepsmatig opgeleid in kunst stellen van vragen (o.a. de socratische methode).
  • Naast dit kennisplatform nog steeds werkzaam als docenten / onderzoekers voor een hogeschool / universiteit.
  • Geïnteresseerd in vertaling van wetenschappelijke bevindingen / theorie naar de praktijk van vragen stellen. En dan met name gericht op de beroepspraktijk.
  • Aan het onderzoeken in hoeverre sommige beroepsbeoefenaren de kunst van het stellen van vragen verstaan.
  • Met name gespecialiseerd in de kunst van het stellen van vragen op het gebied van politiek, bestuur en recht: in het verleden hebben we o.a. ambtenaren, gemeenteraadsleden, juristen, vakbondsleden, managers, toezichthouders en leden van ondernemingsraden (in opleiding) getraind in de kunst van het stellen van vragen.
  • Soms even aan het filosoferen met kinderen.
  • Matig enthousiast over de werkwijze maar enthousiast over het streven van Michael Sandel.
  • Liefhebbers van drankje drinken als in The Philosopher’s Arms (BBC) 😀.
  • ... 

Partners

Training of workshop in de kunst van het stellen van vragen?
Ben je geïnteresseerd in een training of workshop in de kunst van het stellen van vragen? Klik dan hier voor meer informatie.
 
Meer informatie?
Zie voor copyright en gebruik deze pagina. Heb je vragen wat betreft je privacy bij ons? Lees dan hier. Meer weten, heb je een tip, aanvulling of misschien zelfs een eigen bijdrage? Kom maar op. Leuk! Dit kan via @vraagzin of via .

"Een verstandige vraag is de helft van wijsheid."
~ Francis Bacon