Om als (toekomstig) professional goede vragen te stellen doe je er goed aan te weten wat de plek is van kennis en informatie in de beroepspraktijk. Samengevat: er is geen beroep denkbaar of je hebt bij de uitoefening ervan te maken met kennis.
Laatst bijgewerkt op 15-01-2018
 
Over de kunst van het stellen van vragen en doorvragen

Om het belang van de kunst van het stellen van vragen in te kunnen zien, is het belangrijk om in te zien dat zonder gebruik van kennis geen enkel beroep is uit te oefenen. In ieder beroep heb je te maken met kennis. Dit kan zowel gaan om het vergaren, verwerken en inzetten van kennis, het overdragen van kennis als het creëren van kennis.

Kennis vergaren en verwerken

In elk beroep moet je om te beginnen op enig moment kennis vergaren (verzamelen), verwerken en inzetten. Nu ligt dit voor bepaalde beroepen wel voor de hand. Denk bijvoorbeeld aan rechters die in strafzaken op basis van o.a. een strafdossier en wat ze horen tijdens een rechtszitting hun juridisch oordeel vellen. Of denk aan artsen die voor hun adviezen o.a. mogelijk het elektronisch patiëntendossier van een patiënt raadplegen, de patiënt bevragen en eventueel de patiënt nader laten onderzoeken.

Maar ook beroepsbeoefenaars die geen kenniswerkers zijn en bijvoorbeeld iets fysieks opleveren, hebben te maken met kennis.

Voorbeeld. Het monteren van een nieuwe startmotor in een auto zal bijvoorbeeld niet zonder kennis van zaken kunnen worden uitgevoerd. Je kunt dan denken aan de kennis waarmee antwoord wordt gegeven op vragen als: Wat moet precies vervangen worden? In welke volgorde? Zijn er ook redenen om het niet te doen? Lost dit het probleem op? Wat moet tegelijkertijd nog meer worden vervangen? Hoeveel tijd krijg ik voor deze klus? Wat is het budget? Et cetera.

Kennisoverdracht

De meeste beroepsbeoefenaars vergaren en verwerken niet enkel kennis maar dragen ook kennis over. Kennis die zij dan bezitten wordt dan als informatie overgebracht.

Voorbeeld. De eerder genoemde automonteur doet dit bijvoorbeeld als hij tegen de autobezitter vertelt dat gelijk met de startmotor een ander onderdeel vervangen moet worden. Of dat de geplaatste startmotor nog minstens 150.000 kilometer mee moet kunnen gaan.

Kenniscreatie

Een groot aantal beroepsbeoefenaars maakt niet enkel gebruik van kennis en/of draagt deze over. Er zijn ook beroepen waar juist kennis wordt gecreëerd. Sterker, het creëren van kennis kan zelfs de essentie van een beroep zijn. De beroepsbeoefenaars leveren kennis op die andere mensen zich weer eigen kunnen of moeten maken.

Voorbeeld. Het meest duidelijk zie je dit in de wetenschap. Indien een wetenschapper een nieuwe theorie heeft onderzocht en hierover publiceert dan draagt de wetenschapper kennis over. Maar er zijn meer professionals die kennis creëren en overdragen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan juristen (kennis in de vorm van een uitspraak), artsen (bijvoorbeeld een medicijnvoorschrift), financieel adviseurs (een beleggingsadvies) en docenten (bijvoorbeeld een beoordeling).

Deze beroepsbeoefenaren creëren allemaal nieuwe kennis: iets dat je kunt kennen of weten. En kunt bevragen.

Op je werk heb je dus altijd te maken met kennis. In de volgende bijdrage zul je gaan lezen dat er wel verschillende soorten kennis zijn. Maar eerst een vraag aan jou: op welke manier heb jij op je werk met kennis te maken?