Before you speak, think? Nee, Before you speak, ask questions! 
Met name de eerste vraag valt te waarderen: is it true?  


Kunst van stellen van vragen: think!