De kunst van vragen stellen : Yilmaz / Jeugd van Tegenwoordig
 

M. Yilmaz
hogeschooldocent


 
Wat vind je er zelf van?"Binnen het hoger onderwijs is er een beweging gaande van docent naar student. Niet de docent moet aan de slag - vaak door vooraf een powerpoint te maken (lees, een samenvatting te maken van de opgegeven literatuur) en tijdens het college frontaal dit over te dragen - maar de student. In de meest ideale situatie geeft de docent de student tijdens het eerste college al binnen vijf minuten een opdracht en gaat de student hier direct mee zelf aan de slag. Als de opdracht goed is, zal de student merken dat het bepaalde kennis of vaardigheden mist en zal het dit zich eerst eigen moeten maken om de opdracht aan te pakken. De opdracht is vaak een probleem dat om een aanpak / oplossing vraagt. 

Tijdens het begeleiden moet de docent natuurlijk wel proberen inzicht te krijgen in wat de student doet en/of heeft gedaan om de opdrachten tot een goed eind te brengen. Het stellen van vragen is het aangewezen instrument hiervoor. Een van mijn favoriete vragen hierbij is "Wat vind je er zelf van?" Ik heb deze vraag ooit voor het eerst bewust gehoord in een documentaire van 3Doc over de band De Jeugd van Tegenwoordig [1].

Deze vraag kan namelijk om te beginnen niet goed beantwoord worden zonder dat de student heeft nagedacht hebt over wat een goede uitwerking maakt. Dit vereist al enig inzicht in criteria. Het mooie aan de vraag is vervolgens ook nog eens dat je kunt aanzetten bij een student die graag alles voorgekauwd wil krijgen. Je stelt dan de vraag in de zin van "Zo, ok dit is je uitwerking dus, maar uh, wat vind je hier nu zelf van?" De meeste studenten voelen feilloos van te voren wel aan of het wel of niet goed genoeg is. Hierop kun je dan doorvragen."

__________

[1] 
Aanvulling ^EV: de video waar naar verwezen wordt, is hier te vinden.  Het betreft een uitzending van de VPRO van 16 november 2013: De Jeugd van Tegenwoordig: De Formule. De bewuste passage begint omstreeks 39:09.