De vraag van E. Pietersen (docent)
 

E. Pietersen
docent voortgezet onderwijs


 
En hoe zit het met ons?"Ik ben als docent werkzaam in het onderwijs. Je ziet in het onderwijs dat steeds vaker we allerlei zaken verwachten van onze leerlingen. Ze moeten op tijd komen, ze moeten vrij zijn in hun denken, ze moeten respect hebben, ze moeten hun huiswerk af hebben, ze mogen niet pesten, ze moeten zoveel mogelijk vakken halen, ze moeten ... enzovoort. Vaak zitten we dan in een vergadering en dan heeft een collega of het management weer een idee over wat we van onze leerlingen kunnen en moeten verwachten. Niet zelden komt dit voort uit de constatering dat bepaald gedrag van onze leerlingen als onwenselijk wordt ervaren. Op zo'n moment stel ik graag de vraag hoe het met ons zit. Een vraag die ik heb overgenomen van een collega. Soms zijn we namelijk geen haar beter.

Een voorbeeld. We hebben geregeld een studiedag. Dan hebben de leerlingen vrij en komen alle docenten, mentoren en docentbegeleiders samen om iets te bespreken of om een training te volgen. Vaak wordt het programma dan ingeleid door onze directeur. Wat dan altijd opvalt, is hoe actief dan iedereen is op de smartphone. Dus waar we leerlingen aanspreken op hun telefoongedrag (de leerling toont geen respect voor de spreker, de leerling let niet op, ...) vertonen wij hetzelfde gedrag.

Nog een voorbeeld. Een collega van ons had laatst een bijeenkomst georganiseerd waar leerlingen uit meerdere groepen vrijwillig naar toe konden. Waarschijnlijk omdat het in de avonduren doorliep, hadden nog niet veel leerlingen zich ingeschreven. Tijdens een vergadering kregen alle docenten de oproep het belang van de bijeenkomst nogmaals te onderstrepen bij de leerlingen. Geen probleem natuurlijk. Tot aan mijn collega werd gevraagd hoeveel collega´s zich hadden opgegeven (ook zij konden zich aanmelden). Niemand was het antwoord.

De vraag herinnert me eraan altijd na te blijven denken over waarom we iets van leerlingen verwachten."