In de Trouw van 6 augustus is een interessant artikel te vinden over de rol van filosofie maar - belangrijker - over de meerwaarde van kritisch denken en de kunst vragen te stellen bij kennis. Het betreft een interview van Sebastien Valkenberg met Herman de Regt, wetenschapsfilosoof (Tilburg University).

De Regt hanteert, zoals hij zelf stelt, een minimalistische taakopvatting van de filosofie:
"De filosofie moet nadenken over wat wij menen te weten, over onszelf, maar ook over de wereld. Ze richt zich op onze kennisclaims. [...] Als iemand zeker denkt te weten wat de zin van het leven is, dan verwacht ik van een filosoof maar één reactie. Hij hoort te vragen: hoho, hoe weet je dat eigenlijk?"
Het aardige aan het interview is dat dit streven concreet wordt gemaakt aan de hand van een artikel uit de Happinez. Een bewering uit dit tijdschrift wordt - als voorbeeld - met een kritische, 'open mind' bevraagd. Een houding die niet enkel relevant is voor de (publieks)filosoof maar voor iedereen.
 
Meer weten? Bijvoorbeeld waarom we volgens De Regt de jeugd moeten trainen in goed leren denken? Het artikel is hier te vinden.