Je ziet het steeds meer: voorafgaand aan het uitreiken van diploma's wordt door een decaan, schoolhoofd, directeur of opleidingsmanager een inspirerend praatje gehouden. Op internet zijn in ieder geval veel voorbeelden van zogenaamde inspirerende praatjes te vinden. Praatjes waarin ook vaak veel belangrijke levensvragen langskomen. Vragen die de gediplomeerden zich dan zouden moeten stellen. Ben je zelf op zoek naar een interessante speech waarin belangrijke levensvragen worden genoemd? Lees dan hieronder over de vijf levensvragen van James Ryan.

eerste versie: juni 2016
weer actueel: juli 2023


Vijf essentiele levensvragen
 
  
In deze post een kijktip: de speech van James Ryan, Dean van de Harvard Graduate School of Education. Een speech waarin hij afgestudeerden vijf essentiële levensvragen aanreikt die zij volgens hem regelmatig zouden moeten stellen:

"My final suggestion is that there are five truly essential questions that you should regularly ask yourself and others. My claim is that, if you get in the habit of asking these questions, you have a very good chance of being both successful and happy, and you will be in a good position to answer “I did” to the bonus question at the end."

Laat ik zijn vijf belangrijkste levensvragen hier kort behandelen.

1. De eerste levensvraag die je volgens Ryan geregeld moet stellen, is de vraag: "Wait, what?"; een vraag die misschien het best is te vertalen met "Wacht eens even, wat?". Deze vraag brengt tot uitdrukking dat je er goed aan doet om eerst te onderzoeken, zaken te verhelderen voordat je hierover oordeelt.

"It’s important to understand an idea before you advocate for or against it."

2. De tweede vraag is "I wonder ...", gevolgd met "why" of "if". Deze vraag zou ik vertalen met "Ik vraag me af ...?",  gevolgd door waarom of of. Dit resulteert in vragen als "Ik vraag me af waarom onze samenleving zo gesegregeerd is", of "Ik vraag me af waarom studenten soms zo verveeld zijn". Deze vraag drukt verwondering uit.

3. De derde vraag is "Couldn't we at least ...?", te vertalen met "Kunnen we dan niet op z'n minst ...?") Deze vraag zorgt ervoor dat je verder gaat op het moment dat zaken vastlopen. Dat tegenstellingen, problemen e.d. niet ervoor gaan zorgen dat alles stil komt te liggen.

4. De vierde vraag die Ryan je adviseert regelmatig te stellen, is de vraag "Hoe kan ik je helpen?". Het is een vraag waarmee je hulp biedt. Maar doordat de vraag begint met hoe behoudt de persoon die je hulp willen aanbieden wel de lead. Je erkent dat de ander expert is van zijn of haar eigen leven.

5. De vijfde vraag, tot slot, is de vraag "What trully matters (to me)?". Deze vraag, te vertalen met "Wat doet er echt toe voor mij?" of "Wat is echt belangrijk (voor mij)?") dwingt je ertoe om na te denken wat je wil in je leven: wat je idealen en je waarden zijn.

"So these are the five essential questions. “Wait, what” is at the root of all understanding. “I wonder” is at the heart of all curiosity. “Couldn’t we at least” is the beginning of all progress. “How can I help” is at the base of all good relationships. And “what really matters” gets you to the heart of life."

Bonusvraag?
Als je deze vragen maar vaak genoeg stelt, zo stelt Ryan, dan zal dit je helpen bij het beantwoorden van de bonusvraag; misschien wel dé belangrijkste levensvraag: “And did you get what you wanted out of life, even so?”, misschien het beste te vertalen met "En heb je, ondanks alles, gekregen wat je wilde tijdens je leven?"

Ryan eindigt zijn speech met wat "dit" is: wat datgene is wat je misschien zou moeten willen tijdens je leven. Waar deze vragen op gericht zouden moeten zijn. Wat dit is? Zie onderstaande video (of lees zijn speech).
 
Heb je aanvullingen? Zou je voor een andere vertaling kiezen? Mis je bepaalde levensvragen? Als altijd: welkom!