Ik werd door een lezer van dit blog geattendeerd op bovenstaande quote van Paulo Coelho: "Life is too short to be wasted in finding answers. Enjoy the questions". Een mooie quote die ik zou vertalen met "Het leven is te kort om je druk te maken in het vinden van antwoorden. Geniet van de vragen.

Nu roept zo'n quote - net zoals ik eerder heb laten zien bij de quote van o.a. Tony Robbins - allerlei vragen op. Het is een oordeel en een oproep die je bijvoorbeeld met deze twee socratische vragen kunt bevragen: wat bedoelt Paulo Coelho nu precies met (begrippen uit) deze quote en klopt de quote ook?

Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden (inderdaad, antwoorden zoeken die kunnen leiden tot betere vragen), ben ik eens begonnen met het doorzoeken van het Twitteraccount van Paulo Coelho. Op dit account had bovengenoemde lezer namelijk hier deze quote gevonden.

Het eerste resultaat was verrassend. Al snel bleek namelijk dat Coelho wel erg tevreden is met deze quote want deze uitspraak kan vaak teruggevonden worden in zijn timeline. De quote staat namelijk ook hier, en hier, en hier. En hier zien we ook nog een variant. En dan ben ik nog niet eens volledig.

Wat vervolgens intrigeert - en dit kan relevant zijn om zijn quote te begrijpen - is dat Coelho soms wat tegengestelde geluiden lijkt af te geven. Gaat onderstaande tweet bijvoorbeeld samen met bovenstaande quote.


En hoe moeten we de quote lezen in het licht van de volgende tweets?

De vraag die met name lijkt te spelen, is wat je kunt verstaan onder "Enjoy the questions". Hoe moet je dit lezen als het gaat om de liefde en God? Coelho lijkt ons te willen zeggen dat we wat betreft deze onderwerpen niet te veel vragen moeten stellen. Maar kun je dan nog spreken van het genieten van vragen?

Ik gooi het daarom maar eens in de groep: welke betekenis geef jij aan de volgende quote? En in hoeverre overtuigt deze vervolgens?

"Life is too short to be wasted in finding answers. Enjoy the questions."