"Als je ophoudt de vraag te stellen wat rechtvaardig is, dan verlies je je ziel."
~ Jan Terlouw

Welk onrecht moeten we met voorrang bestrijden?