"Medelijden met dieren hangt zo nauw samen met de goedheid van karakter, dat je gerust kunt beweren dat wie wreed is tegenover dieren, geen goed mens kan zijn."
~ Arthur Schopenhauer
De kunst van het stellen van vragen
Stel je mocht reïncarneren als dier, welk dier zou dan je voorkeur hebben?