"Het is niet aan mij om te oordelen over waar ik mezelf zie. Ik kan alleen zeggen: ik maak me er niet vanaf."
~ Freek de Jonge

Vragenkalener
Mag jij er zijn?