"Voor veel mensen zijn de grenzen van het eigen gezichtsveld de grenzen van de wereld."
~ Arthur Schopenhauer

Over de kunst van het stellen van vragen en doorvragen
Stel je was een vogel, waar zou je dan naartoe vliegen?