"Het allerbelangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen, is hun moeder liefhebben."
~ Theodore Hesburgh

Over de kunst van het  stellen van vragen en doorvragen
Wat is het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen?