"Wat mooi is, kost moeite."
~ Erasmus

De kunst van het stellen van vragen en doorvragen
Wat is het vieste wat je ooit gedaan hebt?