Een vraagwoord is een woord dat gebruikt wordt om een vraag te stellen. Ze staan vaak aan het begin van de zin. Voorbeelden van vraagwoorden zijn: wie, wat, waar, wanneer en welke.

Meer weten over vraagwoorden?


Over de kunst van het stelen van vragen en doorvragen

Meer weten over de kunst van het stellen van vragen?