Een vraagzin is een zin waarop een antwoord wordt verwacht. Schriftelijk zie je dat een zin een vraagzin is doordat deze eindigt met een vraagteken (?).

Er zijn drie soorten vraagzinnen:
  1. De vraagwoordzin (voorbeeld: Wat is je naam?)
  2. De persoonsvorm-vraagzin die begint met een werkwoord en een ja-neevraag geeft (Is dit jouw fiets?
  3. De melodische vraagzin waarbij je stem aan het eind van de zin omhoog gaat (Dit is jouw fiets?).

Meer lezen over wat een vraag is?


Over de kunst van het stellen van vragen en doorvragen


Meer weten over het stellen van vragen?