Een vraag is een verzoek iets te doen, meestal om informatie te geven.

Naast het alleen krijgen van informatie kan een vraag ook gesteld worden om iemand iets anders te laten doen (meer dus dan alleen het geven van informatie). Voorbeelden van beide soorten vragen: Waarom zijn de bananen krom? en Zou je de deur willen dicht doen? Een vraag kan een open vraag zijn of een gesloten vraag zijn.

Meer lezen over wat de definitie van een vraag is?
Meer weten over het stellen van vragen?