Op Twitter zag ik onderstaande uitspraak en afbeelding langskomen. "Doorzettingsvermogen en nieuwsgierigheid blijken belangrijker dan IQ...!". Een school, zo bleek, had deze in groep 8 aan de muur gehangen.


Kinderen (groep 8) aanzetten tot nieuwsgierigheid


Mooi! Opgemerkt werd echter dat nieuwsgierigheid misschien een niet zo'n gelukkig gekozen begrip is en dat we beter kunnen vragen om 'weetgierigheid' en 'leergierigheid'. Nu zou dit ongetwijfeld afbreuk doen aan het onderzoek waar bovenstaande uitspraak op is gebaseerd maar de achterliggende vraag is wel interessant: kunnen we niet beter leerlingen stimuleren tot weetgierigheid of leergierigheid?

Nu is deze vraag niet zo te beantwoorden. De vraag is namelijk eerst wat we onder nieuwsgierigheid, weetgierigheid en leergierigheid verstaan. Vervolgens kunnen we vaststellen wat de verschillen en wat de overeenkomsten zijn tussen deze drie begrippen. Pas dan kunnen we de derde vraag - wat is als je kijkt naar de vorming van leerlingen belangrijk - proberen te beantwoorden.

Ik zal het eens in de groep gooien:

  • Wat kun je verstaan onder nieuwsgierigheid, weetgierigheid en leergierigheid?
  • Wat zijn volgens jou de verschillen en wat zijn de overeenkomsten?
  • Wat verdient de voorkeur als je kijkt naar de vorming van leerlingen? (en ja, dit is natuurlijk een wat  suggestieve vraag want wie zegt dat één begrip sowieso de voorkeur zou moeten hebben; maar dat terzijde).