Een retorische vraag is een vraag waar de vragensteller geen antwoord op verwacht; de bedoeling van de vragensteller is enkel de ander te overtuigen van iets wat in de vraag gesuggereerd wordt.

Voorbeelden van retorische vragen: Hoe dom kun je zijn?, [...] denk je ook niet?, Kom op zeg, zo kan het toch niet langer? en ... En niet liegen hè?
 
Over de kunst van het stellen van vragen en doorvragen

Meer weten over het stellen van vragen?