Een suggestieve vraag is een vraag waarbij iets wordt geïnsinueerd dat niet juist hoeft te zijn. Met de vraag wordt dus iets beweerd wat niet hoeft te kloppen, maar de vragensteller wel graag wil horen.

Bekende voorbeelden van suggestieve vragen zijn: Sla jij je vrouw nog altijd? en Je gaat toch niet zeggen dat jij wél naar het college gaat? of Wil jij uit dit stapeltje met pasfoto's de foto van de verdachte pakken die we net hebben opgepakt?
 

Meer lezen over suggestieve vragen?Meer weten over het stellen van vragen?