Eerder hebben we laten zien dat een beroepsbeoefenaar er goed aan doet om vragen te stellen bij voorspellende kennis. Kort door de bocht vraagt een beroepsbeoefenaar dan door op wat wordt bedoeld en of het klopt (de twee socratische vragen om de aanvaardbaarheid van kennis te bevragen). In deze bijdrage vind je een oefening om te testen in hoeverre jij in staat bent de juiste positief-kritische vragen te stellen bij een voorspelling.

Lees onderstaande, vereenvoudigde casus en beantwoord dan de vraag.

The Mosquito
Casus:
Stel, een gemeente heeft op bepaalde plekken veel overlast van hangjongeren. Om dit tegen te gaan, overweegt de wethouder om op plekken waar het meeste overlast is, apparaten op te hangen die een hoge toon uitzenden. Dit zijn zogenaamde Mosquitos. De wethouder heeft namelijk gelezen dat jongeren dit geluid niet prettig vinden. Doel van de maatregel: het verminderen van overlast. Om een beter oordeel te kunnen vellen laat de wethouder - via een ambtenaar - een klein onderzoek uitvoeren. Een hiertoe ingehuurde onderzoeker voorspelt vervolgens dat deze maatregel wel zal gaan werken en daarom ingevoerd kan worden.

Vraag:
Welke vragen zou je - bijvoorbeeld als wethouder - bij dit onderzoeksresultaat kunnen stellen?Heb je aanvullende vragen die je zou kunnen stellen? We horen het graag!