In Hoed u voor mensen die iets zeker weten, Gedachten over politiek, wetenschap en kunst beschrijft Jan Terlouw op een mooie manier wat een vraag waardevol maakt. En wat vragen met hem doen? Ze geven geen onrust maar eerder rust. En antwoorden? Antwoorden plegen een moord op het probleem. 

Op de achterflap:

Al vrij lang geleden ben ik tot de overtuiging gekomen dat op geen enkele wezenlijke vraag een definitief antwoord mogelijk is. Dat verontrust me niet, ik vind het eerder geruststellend. Vragen zijn diepzinnig, mysterieus, ze hebben de sierlijke vorm van het vraagteken. Antwoorden zetten het probleem bij in een leerboek, opgelost, afgedaan, opgeborgen. Vragen kunnen steeds een nieuwe vorm aannemen, een nieuw licht werpen op het probleem waaraan ze hun bestaan danken. Antwoorden plegen moord op het probleem.


Waarom vragen stellen?