Vandaag zag ik op social media een bericht langskomen dat wel aardig een verband weergeeft tussen denken en vragen stellen:
"Thinking is no more or no less than asking questions. To improve your thinking, improve the quality of the questions you ask."

In het Nederlands: "Denken is niets anders dan vragen stellen. Om je denken te verbeteren moet je de kwaliteit van de vragen die je stelt verbeteren". Ik denk zelf echter dat je misschien een stap verder zou moeten gaan: om beter te kunnen denken, moet je inderdaad leren betere vragen te stellen maar om betere vragen te kunnen stellen, moet je ook weer beter denken (enzovoorts). Denken en vragen-stellen verhouden zich in een vicieuze cirkel tot elkaar:

Beter denken is betere vragen stellen

 Samengevat:
  • De kwaliteit van wat je denkt hangt af van de kwaliteit van de vragen die je stelt.
  • De kwaliteit van de vragen die je stelt, hangt af van de kwaliteit van de kwaliteit van je denken.