De kunst van vragen stellen op een lagere school
 

Corry Steenbergen
Juf basisonderwijs


 
Wat is het ergste dat je kan overkomen?
"Met de vraag Wat is het ergste dat je kan overkomen? probeer ik mijn leerlingen in te laten zien dat ze fouten mogen maken. Helaas zie ik nog steeds leerlingen die soms iets niet durven te doen omdat ze bang zijn dat ze fouten gaan maken. Dat is jammer omdat juist het maken van fouten hoort bij het leren. Wie geen fouten maakt of durft te maken, zal namelijk nooit kunnen leren van zijn fouten. Ik zie het dan ook als een van mijn opdrachten om leerlingen in te laten zien dat fouten maken niet erg is. Ook in mijn klas probeer ik om die reden een fouten-maken-moet-kunnen-sfeer te creëren. Dit is soms wel lastig omdat kinderen steeds eerder zich bewust lijken te worden van "wat anderen van mij vinden". Het is echter jammer als ze zich om die reden inhouden.

Moet alles een keer geprobeerd worden? Natuurlijk niet. Het is goed als een leerling zich soms wel inhoudt. Iets wat gevaar oplevert, voor zichzelf of voor anderen, is natuurlijk uit den boze. Maar vaak is dit gevaar er niet. Door te vragen naar het ergste dat ze kan overkomen probeer ik ze laten inzien dat er in de meeste gevallen niets vervelends op het spel staat.

Nu kun je tegen deze vraag inbrengen dat hij negatief geformuleerd is. Door te vragen naar het ergste gaan kinderen ook eerder denken aan erge dingen die kunnen gebeuren. Als ik met ze in gesprek ben over fouten en fouten maken stel ik om die reden ook vaak de positieve variant van deze vraag: "En wat is het mooiste dat je kan overkomen?" Sommige leerlingen hebben deze zet echt nodig. Naast hulp bij de uitvoering natuurlijk!"