"Just a perfect day
Drink Sangria in the park
And then later
When it gets dark, we go home."
~ Lou Reed, Perfect day

Website over de kunst van het stellen van vragen
Hoe ziet je perfecte dag eruit?