"Waar woorden tekortschieten, spreekt de muziek."
~ Hans Christian Andersen (dichter)

Over de kunst van het stellen van vragen en vragen stellen
Welk concert haalt de mooiste herinneringen bij je naar boven?