In de Verenigde Staten krijgen vrouwelijke ondernemers aanmerkelijk minder kapitaal van investeerders dan mannelijke ondernemers. Voor vier Amerikaanse onderzoekers was dit een goede reden om eens onderzoek te doen naar de vraaggesprekken die durfkapitalisten voeren met startup-ondernemers. 

Resultaat
Uit analyse van deze gesprekken bleek dat aan de mannelijke ondernemers aanwijsbaar vaker andere vragen worden gesteld dan aan de vrouwelijke ondernemers.
  • Bij mannelijke ondernemers zijn de vragen meer - zoals de onderzoekers dit beschrijven - georiënteerd op promotie / toekomst: de vragen richten op hoop, prestaties, vooruitgang en idealen.
  • Bij het ondervragen van vrouwelijke ondernemers waren de vragen meer defensief / preventie georiënteerd. Vrouwelijke ondernemers werden vaker gevraagd naar veiligheid, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid.

Een verschil dat - zo menen de onderzoekers - invloed lijkt te hebben in het bedrag dat wordt opgehaald door de ondernemer.

Interessant is de bevinding dat niet alleen mannelijke investeerders deze verschillende vragen stellen maar ook de vrouwelijke investeerders. 

De onderzoekers:
"Our findings suggest that the gender gap in funding is not likely to narrow simply because more women are becoming VCs. Both men and women who evaluate startups appear to display the same bias in their questioning, inadvertently favoring male entrepreneurs over female ones."

Volgens de onderzoekers ligt de oplossing dan ook eerder in het bewust maken van alle betrokkenen van deze cognitieve valkuil. Zo kan worden geleerd dat een preventie-vraag beter niet beantwoord kan worden met een preventie-antwoord maar beter met een promotie-antwoord.

Meer informatie