Je kunt gerust stellen dat filosofen meer gericht zijn op vragen dan op antwoorden (iets wat trouwens voor iedereen wel een goed vertrekpunt zou zijn?). Een filosofische stroming, traditie of school kan daarom misschien wel het beste worden benaderd vanuit de vragen die de betreffende filosofen stellen. Althans dat is de suggestie die Olin Joynton doet in onderstaand webcollege over epistemologie, een tak binnen de filosofie.

Enkel het begrip epistemologie kan, zo stelt Joyton, studenten namelijk al doen afschrikken. Daarom kunnen we beter kijken naar de de hoofdvragen van dit vakgebied. Juist dus omdat filosofen meer geïnteresseerd zijn in de vragen dan in de antwoorden. Dit resulteert, aldus Joynton, in de volgende vragen; de vragen die epistemologen zich stellen:

  1. Wat is kennis?
  2. Bezitten mensen kennis?
  3. Indien dit het geval is: wat zijn de bronnen hiervan?
  4. Hoe - als dit al zo is - verhoudt zich dit tot de externe wereld? De beschrijving volgt dan wel.

Een interessante benadering. Sterker, het is misschien een aanpak die we ook buiten de filosofie kunnen gebruiken? Met welke vragen houden marketeers zich bijvoorbeeld bezig; en welke vragen politie-agenten, et cetera.

(update 2016: helaas heeft Olin de video verwijderd)