Opleidingen en bedrijven verwachten tijdens een stage een gezonde positief-kritische houding van een leerling of student. Ze zien graag dat leerlingen / studenten niet alles klakkeloos aannemen maar ook zelf blijven nadenken en waar nodig vragen stellen. Maar aan welke vragen moet je dan denken? In deze bijdrage een korte toelichting.Vragen tijdens een stage


De eerste dagen: informatie verzamelen

De vragen die je als student kunt stellen, zijn natuurlijk divers. Tijdens de eerste dagen / weken van een stage zul je vooral veel kennisvragen hebben. Je kunt dan denken aan: waar vind ik ... (de dossiers, de missie/visie van het stagebedrijf, briefpapier, de printer, de koffiezetautomaat, et cetra) of bij wie kan ik terecht voor ... (wachtwoorden om in te loggen, vragen over arbeidsvoorwaarden / verzekeringen, vragen over de werktijden, et cetera). Maak hiervan natuurlijk gebruik: zoek zo veel mogelijk uit (intranet) en stel waar nodig vragen. Het stagebedrijf verwacht dit namelijk ook in het begin. Als je later dit soort vragen stelt, zal dit (helaas) als vreemd worden ervaren. 

Na enige tijd: wat wordt bedoeld?

Na enige tijd - soms op de eerste dag, soms na enige dagen - zie je een verschuiving naar een ander soort vragen: de eerste vorm van kritische vragen. In plaats van bovengenoemde kennisvragen komen vragen over de inhoud naar voren. Belangrijke vragen zijn dan: wat betekent ...  of wat wordt bedoeld met ... 

Wat wordt bijvoorbeeld precies bedoeld met "We verwachten dat een stagiaire incidenteel overwerkt"? Wat is incidenteel? En wat is precies overwerken? Hoort thuiswerken om iets af te maken hier ook bij of rekent de stagebegeleider dit niet mee? Het is goed om dit inzichtelijk te krijgen (maar pas wat betreft dit onderwerp wel op dat je niet direct te boek komt te staan als iemand die de kantjes er vanaf wil lopen; vraag open).

Een voorbeeld. Stel je gaat werken voor een vestiging van het uitzendbureau Randstad. Er komt een moment dat je moet weten wat de organisatie belangrijk vindt; hoe zij zich graag naar buiten toe neerzetten. Je komt hiertoe terecht op hun website waar de missie en visie wordt besproken. Deze pagina kent diverse beweringen die vragen oproepen. Wat bedoelen ze bijvoorbeeld als ze zeggen dat ze een pionier zijn in de HR-dienstverlening. Pionier? En wat betekent het dat "Onze missie is om de wereld van werk te ontwikkelen"? Te ontwikkelen in welke zin?

Waar je in de eerste dagen dus vooral bezig bent met het verzamelen van informatie die relevant is voor je werk, maak je hier de stap naar interpretatie van deze informatie. Je gaat vragen stellen over de inhoud. Wat deze inhoud verder is, is natuurlijk afhankelijk van het stagewerk dat je gaat doen.

Daarna: klopt het ook?

Als je eenmaal weet wat met iets bedoeld wordt, zul je ook de vraag moeten stellen of het klopt. Is de informatie zoals je (1) die hebt gekregen en (2) zoals je die moet interpreteren wel juist? Klopt het wel dat ...

Klopt het bijvoorbeeld dat je in de praktijk incidenteel moet overwerken zoals door je begeleider is gesteld? Of kwam dit nooit voor? En hoe is de werkcultuur in het algemeen? Wat doen collega's t.a.v. overwerk, et cetera? Neem weer de visie en missie van de organisatie: zie je dit terug in de praktijk?

Nog even terug naar bovenstaand voorbeeld van Randstad: streeft het organisatie-onderdeel waar jij deel vanuit maakt ook naar de ontwikkeling van werk (gezien de missie). En is het echt een pionier in de HR-dienstverlening? Of staat dit enkel op de website als verkooppraatje? Koppel dit eventueel ook aan andere informatie. Als een organisatie een dynamische, flexibele organisatie zegt te willen zijn en ondertussen constateer je dat iedereen klokslag vijf uur het pand verlaat dan is dit vreemd. Meer in het algemeen moet je jezelf de vraag stellen of bepaalde doelen wel realistisch zijn.

Tot slot

Met deze vragende houding - ten aanzien van informatie van en over het stagebedrijf - laat je aan de organisatie en je opleiding zien dat je een positief-kritische houding inneemt. De meeste stagebegeleiders zullen dit waarderen:

"Kritische vragen stellen houdt nog niet in dat je tegen bent. Deze zijn nodig om je oordeel op te maken." (bron)Verder lezen: