Over de kunst van het stellen van vragen en doorvragen
t
De kunst van het stellen van vragen | Welkom!

Welkom!

Op deze educatieve website vind je informatie over de kunst van het stellen van vragen. Hierbij ligt de focus op het bevragen van kennis en informatie in de beroepspraktijk: het vermogen van professionals en burgers om kennis en informatie onbevooroordeeld te bevragen, te overdenken en te doorgronden op houdbaarheid. Het gaat hierbij niet enkel enkel om het bevragen van de kennis die anderen je aanreiken maar ook je eigen kennis: je vooronderstellingen, aannames, de volledigheid van de feiten waar je vanuit gaat, et cetera. Ten onrechte denken veel mensen dat dit niet zo lastig is terwijl dit wel zo is. Op deze website vind je meer informatie hierover: over de kennis die je nodig hebt om goede vragen te stellen, welke vaardigheden van je verwacht wordt én welke bijpassende houding van belang is.

Het hebben van een vragende houding en het kunnen stellen van de juiste vragen wordt gezien als een van dé competenties van de 21e eeuw. In de huidige moderne beroepspraktijk is het hebben van een gezonde vragende houding namelijk erg belangrijk. Dit wordt ook wel het hebben van een positief-kritische houding genoemd. Er komt veel informatie op ons af (denk alleen maar aan internet!) maar veel van deze informatie kun je niet zomaar aanvaarden. Het is echter menselijk om te geloven dat een feit wel waar zal zijn of dat een argumentatie juist is terwijl je juist een vraagteken zou moeten plaatsen; moet blijven nadenken en blijven vragen stellen. Niet aanvaarden is trouwens niet hetzelfde als tegen zijn. Het gaat juist om het uitstellen van je oordeel en de kunst vragen te (blijven) stellen en de informatie / kennis eerst te overdenken. Open en nieuwsgierig. Welk beroep je ook uitoefent: toezichthouder, docent, student, politicus, burger, lid van een ondernemingsraad, jurist, ....


VraagZin: de kunst van het stellen van vragen


Op Vraagzin.nl
Op deze site vind je zowel artikelen over de vragende houding in theorie als in de praktijk. Het zijn artikelen die in de loop der jaren (in aangepaste vorm) zijn ingezet bij de diverse trainingen en cursussen die zijn gegeven (of zijn hier juist het resultaat van). Het betreffen in het algemeen conceptteksten die soms zijn aangepast teneinde de anonimiteit van betrokkenen te garanderen. Op de meeste artikelen kun je niet direct reageren. Helaas ontbreekt de tijd om dit bij te houden. Het gaat daarnaast primair om het leren vragen te stellen.

De nadruk ligt dus op het bevragen van kennis en informatie. Je zult geen postings lezen of bij Vraagzin voor trainingen terecht kunnen om bijvoorbeeld te leren hoe je met goede vragen de ander kunt overtuigen / manipuleren (dus verwacht geen vraagtraining als "Hoe beïnvloed ik (onbewust) anderen door het stellen van de juiste vragen" of een posting als "Onderhandelen: hier de juiste 10 vragen"). De andere kant staat eerder voorop: welke vragen kun je stellen zodat je kunt achterhalen of je wel of niet gemanipuleerd wordt.

Hieronder nog een toegankelijke uitleg door Bas Haring; gericht op het ontwikkelen van een positief-kritische houding bij kinderen. Maar als gezegd, het blijven stellen van vragen is niet enkel goed voor kinderen maar het is een krachtige competentie die in ieder geval voor alle professionals van belang is. Sterker, juist professionals vergeten vaak dat hun kennis of oordeelsvorming ook kwetsbaar is.

Met Bas zijn we het eens dat vragen stellen belangrijk is. Wij willen nog een stap verder gaan en uitleggen hoe je dit kunt doen. En ja, dat is lastiger dan je misschien denkt? 

Veel leesplezier!

credits: openingsfoto HT Roger Hobbs